197 Timmers, L. J. G. bankwerker, Achterom 147. R. timmerman, Exercitieplein 40. R. loopknecht, Exercitieplein 37. S. A. los werkman, Verwersdijk 73. Timp, A. werkman Oliefabriek, Donkersteeg 46. J. steenhouwer, Gasthuislaan 26. J. smid, Oranjestraat 26. M. L. los arbeider, le Nieuwsteeg 21. P. barbier, Zuiderstraat 180. Toet, J. C. wisselwachter H. IJ. S. M., Westerstraat 129. Togni, A. schoorsteenveger, Voorstraat 43. Tol, A. concierge Prinsenhof, Schoolstraat 9. A. K. bankwerker, Beestenmarkt 75. H. agent van politie, Pootstraat 23. H. F. machineteekenaar, Verversdijk 172a. J. E. bankwerker, Oosteinde 75. T. smid, Choorstraat 51. A. J. van in groenten, Delfgauwsche weg 5. A. W. van broodbakker, Molslaan 125. C. van schoenmaker, Vrouwjuttenland 12a. D. C. van schoenmaker, Vrouwjuttenland 12. J. van fabrieksarbeider, Zuideinde 34. S. P. van der machinist gasfabr. Molsteeg 4a. Tollenaar, G. P. banketbakker, Molslaan 135. P. sigarenmaker, Achterom 82. Toms, W. F. gepens. militair, Kerkstraat 5ben. Tongeren, A. H. van smid, Tuinstraat 4. O. van timmerman, Vlamingstraat 9. J. C. W. van timmerman, Tuinstraat 13. J. T. van koster R.-C. Kerk, Vlamingstraat 9. L. A. A. van smid, Zuideinde 26. Tonino, firma C. P. goudsmederij, Markt 43. Tel. 227. J. A. A. Voorstraat 68. Tooien, D. van der verver, Hopsteeg 71. Toornburg, A. J. geb. van Eek, Bnrgwal 55. J. van werkman, Graswinckelstraat 77. K. van opperman, Gasthuislaan 206. Toornenburgh, A. van kapitein-magazijnmeester, Phoenix- straat 40. Tortolani, J. orgeldraaier, Gasthuislaan 62. Tousain, F. tuindersknecht, Buitenwatersloot 193. F. P. smid, Pootstraat 38. Toussain, wed. C. G. geb. Van Holstein, Buitenwater- sloot 172. C. M. los arbeider, Trompetstraat 59. F. G. tuindersknecht, Donkersteeg 95. Dir.J. II. STIGTER, Binnenwater slootO. Tel. 802.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 206