184 Smit, R. loopknecht, Molslaan 856. H. "W. van der tuinder, Bleyswijckstraat 36. Smits, A. C. tapper, Anna Boogerd 31-22. A. W. arbeider, Graswinckelstraat 40. B. los werkman, Gasthuislaan 56. C. schoenmaker, Verlengde Pieterstraat 128. F. mandenmaker, Ezelsveldlaan 46. H. A. werkman, Gasthuislaan 196. J. G. M. A. P. commies H. S. M., Nieuwelaan 66. J. H. mandenmaker, Aschvest 17. J. J. sigarenmaker, Oosteinde 158. M. goudsmid, Oosterstraat 88. P. werkman gem. reiniging, Vlamingsteeg 18. P. J. opperman, Anna Boogerd 33. P. L. vleeschhouwer, Plateelstraat 15. W. L. barbier, Gasthuislaan 196. D. L. F. Nieuwe Plantage. Tel. 388. Zie ook Sckmitz. Smulders, A. B. A. M. kolenhandelaar, Oude Delft 161a. Snel, C. sigarenmaker, Carthuyzerstraat 1. F. sigarenmaker, Hoornsghestraat 21. F. sigarenmaker, Van Bleyswijckstraat 21. G. M. agent N. H. landbouw-crediet, Koornmarkt 99. J. plateelbakker, Zuiderstraat 136. J. werkman N. G. enS. F., Verwersdijk 85. J. kalkbrander, Verwersdijk 97a. J. O. smid, Oostblok 14. C. W. van der vleeschhouwer, Koornmarkt 68. Tel. 65. Snelders, A. J. werkman Oliefabr., Dirklangendwarsstraat 32. Snoeck, Jhr. A. W. 2e luitenant der infanterie, Nieuw- straat 4. Snoek, H. stadsarbeider, Zuiderstraat 14. Snoep, P. onderwijzer, Annastraat 2/. Snoeren, wed. A. geb. Bierhof in fruit, Choorstraat 31ben. Snijdoodt, A. boekdrukker, Hoornsche straat 15. A. broodbakker, Westerstraat 158. J. B. huisschilder, Markt 52. J. O. K. soldeerder, Scheepmakerij 23a. Sociëteit „Eensgezindheid", Voorstraat 18. Tel. 273. (R. O.-) „Leesvereeniging", Voldersgracht 12. Tel. 251. (Studenten-) „Phoenix", Phoenixstraat 30. Tel. 66. „Standvastigheid", Oude Delft 123. Tel. 96. Sodderland, B. G. gemeentewerkman, Trompetstraat 23. Soer, B, G. kleermaker, Gasthuislaan 206. Soetbrink, J. D. werkman, Carthuyzerstraat 61. Soetekouw, A. H. kleermaker, Oude Delft 239. lucasscercii Tan liuur tegen billijke voorwaarden

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 193