181 Senf, H. L. boekhouder, Oude Delft 215. J. C H. onderbeambte N. G. en S. F., Yermeerstraat 8. J. W. modelmaker, Oostsingel 43. wed. P. 0. geb. Yan Stein Voorstraat 35. Sepp, D. Hoofd-inspecteur van politie, Oranje-Plantage 35. Setteur, O. C. E. ambtenaar gemeentebelastingen, Nieuwe Langendijk la. J. opzichter der gem.-reiniging, Nieuwe Langendijk 102. Seuren, D. van beambte Gasfabriek, Hugo van Rijkenlaan 22. J. D. van boekdrukker, Tuinstraat 24. J. J. van Voldersgracht 15. Maria van muziekonderwijzeres, Vlamingstraat 20. wed. P. van, geb. Houtman Vlamingstraat 74. P. J. van sigarenmaker, Oosterstraat 74. P. L. steenkolenhandelaar, Rietveld 228&en. R. van gemeentewerkman, Molslaan 95. R. J. van letterzetter, Rembrandtstraat 28. Seuren Smits, van Vlouw. Tel. 393. Seuter, Johanna M. O. winkelierster, Wijnhaven 1. Wilhelmina E. winkelierster, Wijnhaven 1. Seijp, F. J. M. van de koopman in ijzerwaren, O. Langendijk 21. F. J. M. van de koopman in ijzerwaren, Brabantsehe Turfmarkt 55. Tel. 118. G. M. van de hotelhouder, Wijnhaven 7. Tel. 142. H. L. M. van de graanhandelaar, lid van den Ge meenteraad, Koornmarkt 18. Tel. 156. Pakh. tel. 332. wed. H. M. van de geb. van de Sijp Oude Delft 103a. J. M. A. van de koopman in ijzerwaren, Oude Lan gendijk 21. Sibbes, F. deurwaarder, Koornmarkt 35«. Tel. 405. Si berg, wed. Jhr. P. G. geb. Westerman Verwersdijk 71. Siebel, E. behanger, Verwersdijk 906. Siemelink, G. F. kleermaker en huisbewaarder, Wijnhaven 12. Siepkamp, wed. G. van geb. Ploos van Amstel Oosteinde 82. J. G. van de sigarenmagazijn, Jacob Gerritstraat 17. Siepman, C. W. tuinder en winkelier, Voorstraat 47a. G. barbier, Nieuwstraat 16-18. J. uitdrager, Brabantsehe Turfmarkt 40. Siertsema, Dr. L. H. hoogl. T. H., Oude Delft 36. Tel. 398. Sigon Maria J. J. Verlengde Pieterstraat 148. P. J. smid, Bagjjnhof 76a. Sikman, A. bankwerker, Graswinckelstraat 62. Siliakus, J. houder van de stationsrestauratie, van Leeu wenhoeksingel 43. Siljee, G. opzichter Constr. Werkpl., Raamstraat 64. Simon, wed. J. B. geb. Burghoorn Haarsteeg 21. van J. II. STIGTER, Binnenwatersloot 9. Tel, 303,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 190