177 Schilperoort, M. H. handwerkonderwijzeres, Voorstraat 101. P. los arbeider, Oostblok 56. P. metaaldraaier, Buitenwatersloot 46a. P. A. loopknecht, Nieuwe Langendijk 20. wed. geb. van der Meer, Gasthuislaan 79a; Schilte, P. J. theehandel, Brab. Turfmarkt 95. Tel. 324. Schilte Co., Max M. tabakshandel, Kantoor Spoorsingel, Tel. 416, Pakhuizen Tel. 415. Schimmel, Hendrika M. van der Mastenstraat 26. J. S. los werkman, van der Mastenstraat 8. W. spoorwegarbeider, Carthuizerstraat 8. Schinkelshoek, G. kleermaker, Delfgauwsche weg 33. Schiphorst, wed. J. T. geb. Keulier, Noordeinde 24. Schipper, A. rijkswerkman, Harmenkokslaan 35. H. los werkman, Rietveld 161. J. pedel Delftsch Studentencorps, Vlamingstraat 91. Schippers, C. schippersknecht, Ezelsveld 15. C. bouwman, Zuideinde 52. Th. blikslager, Buitenwatersloot 303. Schlarmann, E. H. glasblazer, Geerweg 104a. Schlieker, wed. J. A. geb, de Baare, Coenderstraat 29. J. J. Rijksopzichter, Coenderstraat 30. Schmidt, H. A. E. H. smid, Westerstraat 36. Schmits, P. J. bankwerker, Nieuwe Schoolstraat 3. Schmitz, H. A. portier gasthuis! Brab. Turfmarkt 13. wed. W. H. geb. van Tongeren Harmenkokslaan 57. Schneider, J. schrijver R. M., Oostsingel 59/'. Schnell, J. A. smid, Paardenmarkt 21. Schoenmaker, Clasina P. manufacturierster, Oosteinde 144. J. J. rijkswerkman, Hopsteeg 32. T. gezelschapsjuffrouw, Phoenixstraat 21. Schoenmakers, H. T. bierbottelaar, Trompetstraat 54. M. bezemmaker, Trompetstraat 58. M. P. A. bezemmaker, Trompetstraat 58. W. J. bierbottelaar, Vlamingsteeg 6. Scholder, W. H. volontair gem.-secretarie van Hof van Delft, Havenstraat 17. Schols, D. gemeentewerkman, Oranjestraat 4. J. steenhouwer, Oranjestraat 21. J. J. grafmaker, Gasthuissteeg 13. Scholten, Johanna R. Oostsingel 33. L. rijkswerkman, Crommelinlaan 88. Scholtes, Clasina M. en Anna M. Nieuwe Langendijk 54. Schoneveld, A. H. timmerman, Hopsteeg 46. C. J. ijzergieter, Buitenwatersloot 245. J. A. fabrieksarbeider, Hopsteeg 22. Hitg.J. II. STIGTER, Biimcnwatersloot 9Tel. S03. 12

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 186