156 Peppen, J. J. van zeepzieder, Hugo van Rijkenlaan 24. J. J. A. van werkm. N. G. en S. F., Fortuinstraat 9. K. P. J. huisschilder, Molsteeg la. P. A. van kuiper, Markt 60. T. W. van werkman glasfabr., Vischsteeg 52. Perlot, J. werkman N. G. en S. F., Geerweg 104c. Perre, wed. J. geb. Rotteveel Voorstraat 66. W. J. kantoorbediende N. G. en S. F., Voorstraat 66. H. P. J. magazijnmeester, Voorstraat 66. Perrenet, wed. J. geb. Lindt pensionhoudster, Voorstr. 816. Perrijn, A. kleermaker, Kolk 10. Persoon, B. fourage-handelaar, Oosteinde 103. Petermeyer, H. J. smid, Pieterstraat 38k. Petermeijer, T. J. metselaar, Wilhelminastraat 19. Peters, A. J. vormer, Harmenkokslaan 52a. C. C. smid en tapper, Vlamingstraat 18. Peterse, G. H. geb. van der Houven pensionhoudster, Giststeeg 2. C. G. C. timmerman, Oosteinde 240. 0. J. Koningsplein 63. C. M. pakhuisknecht, Ezelsveldlaan 186. wed. C. W. geb. Meijer Vlamingstraat 536. H. manufacturierster, Westerstraat 56. wed. H. C. koek- en banketbakkerij, Jacob Gerrit- straat 3. H. F. schoenmaker, Achterom 26. J. manufacturer, Brabantsche Turfmarkt 9. J. C. timmerman en tapper, Verwersdijk 14. J. C. J. kopergieter, Raam 31 J. T. vleeschhouwer, Pootstraat 30. J. T. manufacturier, Vrouwenrecht 1. Petit, D. C. geb. Kampers le Nieuwsteeg 19. J. J. winkelier in heerenmodeartikelen, Hypolitus- buurt 31. Petroleum Cy. American, Depot Delft Noordeinde. Tel. 244. Petter, C. F. werkman N. G. en S. F., Raam 666. Philip, M. fabrieksarbeider Zuiderstraat 144a. Phijffer, A. J. venter, Doelenstraat 78. Piels, M. L. timmerman, Bagijnhof 6. Piepenbroek, K. adjunct boekhouder Delfland, Markt 66. Pieper, D. stoker, Zuiderstraat 194. F. J. werkman gem.-reiniging, Trompetstraat 70. J. werkman gem.-reiniging, Raam 8. J. B. A. schoenmaker, Markt 73. Pieters, P. J. portier burgerlijk armbestuur, Oostsingel 59/. Pieterse, H. plaatswerker, Anna Boogerd 48. Ver huurders vereen. STIGTER Co., onder beheer

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 165