132 Lutterveld, wed. J. van geb. van den Bosch winkelierster, Oosteinde 208a. p. van timmerman, Koningsplein 87. Lutz A. C. 0. kleermaker C. K. M. Raamstraat 18. 1 a. J. M. bode op Rotterdam, Papenstraat 10. A. M. winkelier in verfwaren, Molslaan 62ben. C. H. M. huisschilder en in verfwaren, Breestraat 53. J. Nieuwe Langendijk 65. J. p. tapper, Oosteinde 172. Luunen, T. P. van Nieuwe Laan 28. Luxemburg, E. H. H. bouwkundig opzichter, Koornmarkt 2a. H. P. timmerman, Molenstraat 1. wed. J. T. geb. van Kan Koornmarkt 2a. W. winkelier in dameshoeden, Markt 15. Luijendijk, A. 0. hoofdagent van politie, Oostsingel 67. Wed. G. P. geb. van Dam, Plateelstraat 25. J. groentenkoopman, Vlamingsteeg 13. L. machinist gem. elect, bedrijf, Delfgauwsche weg 53. Luijk, A. van Zuiderstraat 46a. Luijken, wed. D. geb. Molengraaf, Scheepmakerij 26. D. J. smid, Crommelinlaan 39. J. W. smid, Scheepmakerij 26. Lijm- en Gelatinefabriek, Rotterd. weg. Tel. 363. Lijnbacb, IL P. onderwijzer, Oostsingel 596. Lijnschoten, wed. H. van geb. Martens 3e Niouwsteeg 4. J, van plateelschilder, Voldersgracht 11. Lijnzaat, D. bankwerker, Harmenkokslaan 52a Lijst, II. Annastraat 296. Lijster, E. werkman, van der Mastenstraat 14. E, J. sigarenmaker, Oosteinde 516. H. M. brandersknecht, Geerweg 89. J. B. II. kruidenier, Rietveld 182. wed. C, de geb. van Loenen in kruidenierswaren, Scheepmakerij 17. C. de arbeider, Dirklangenstraat 37. wed. M. de geb. Koens Buitenwatersloot 144. Petronella G. do caféhoudster, Noordeinde 4. nAT. Maagdeleijn, J. scheepsbouwwerkman, Rotterdamscheweg 123. Maagdenberg, W. werkman N. G. en S. P., Graswinckelstr. il. Maan, A. bouwman, Abtswoudsche weg 2. A. kruidenier, Breestraat 24. E. loopknecht, Gasthuislaan 101. J. particulier, Vrouwjuttenland 18. Verhmirdersvereen. STIGTER Co., onder beheer

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 141