119 Km]per, wed. C. P. g^b. Duinker Oude Delft 1715. Kuijpers, A. Breestraat 39. A. B. kleerbleeker, Nieuwe Kerkstraat 15. C. F. pakhuisknecht, Hopsteeg 18. M. agent in hypotheken, Coenderstraat 28. W. B. bleekersknecht, Graswinckelstraat 5. wed. geb. Brinkman Achterom 44a. Kuyser, H. de koopman in boter en kaas, Oude Delft 231. Tel. 90. Kwaadland, A. smid, Dirklangenstraat 27a. C. scheepsklinker, Achterom 22. D. van der magazijnknecht, Scheepmakerij 10. J. smid, Bagijnesteeg 2. J. B. C. geb. de Vries gemeenteverloskundige, Dirklangenstraat 27a. Kwakernaak, W. onderwijzer, Oranje Plantage 11. Kwakkel, W. bankwerker, Johanna Wiggelinastraat 26. Kwakkernaat, wed. W. A. geb. Schefer Exercitieplein 27. M. steenslijper, Exorcitieplein 21. Kwant, A. Crommelinlaan 52. wed. a. H. geb. Madou Zuideinde 16. H. schipper, Ilooikade 12. H. behanger, Vlamingstraat 96. H. J. schipper, Crommelinlaan 83. wed, J. geb. Lahnstein Kotterdamsche weg 133d. J. A. fabrieksarbeider, Rotterd. weg 133d. J. J. schipper, Hopsteeg 11. T. J. melkschipper, Pootstraat 38. Kwik, J. portier, Rietveld 1255. S. koperslager, Gasthuislaan 6. Kwisthout, T. L. landmeter, Houttuinen 75. 7.,. Laan, A. van der winkelier, Kolk 16. wed. A. J. van der geb. Meijer Doorniksteeg 14. C. yan der horlogemaker, Oude Delft 190. Tol. 235. D. van der zakkennaaister, Rietveld 7. D. van der boekhouder N. Venn. „Gcmeeusch. Eigen dom", Oostsingel 61c. F, H. van der onderwijzer, Vermeerstraat 27. G. van der venter, Trompetstraat 62. G. A. van der brievenbesteller, van Bleijswijckstr. 16. H. J. van der sigarenmaker, Oosteinde 57. J. Van der ambtenaar duinwaterleiding, Aschvest37. J. H. van der horlogemaker, O. Delft 190. Tel. 235. bij J. H. STIGTER, Rinneuwatersloot O. Tel. 203.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 128