Akker, J. H. A. L. van den slachter, Rietveld 102. J. W. van den broodslijter en kruidenier, Oosteinde 180. L. van den koopman in borstels en brandstoffen, Beestenmarkt 21. L. van den schoenmaker, Verwersdijk 158. L. J. van den olieslager, Anna Boogerd 69. N. J. van den behanger, Nieuwe Langendijk 22. P. van den instrumentmaker T. H., Buitenwatersl. 41. P. J. van den slager, Delfg. weg 12. R. van den broodbakker, Trompetstraat 20. T. van den vijlenkapper, Zuiderstraat 70. W. van den winkelier, Vrouwenrecht 11. W. 0. C. van den mineraalw.fabr., v. Leeuwenh.singel 48. Wilha M. van den naaister, Nieuwe Langendijk 22. Akkeren, J. F. van metaaldraaier, Van der Mastenstraat 16. J. C. van stoker gasfabriek, Ham 12. Akkersdijk, A. W. werkman, Oranjestraat 14. Albers, A. tapper en fondsbode, Westerstraat 90. C. A. werkman a. d. oliefabriek, Pieterstraat 39. wed. 0. A. geb. Timp Pieterstraat 39. E. J. koffiebrander, Oostplantsoen 16. F. A. bediende T. H., Oostplantsoen 10. H. schoenmaker en winkelier, Vrouwjuttenland 5. J. bode, Gasthuislaan 237. J. H. schoenmaker, Holsteeg 24. Albert, J. museum-zaalwachter, Kromstraatsteeg 39bov. Alberts, R. loopknecht, Hopsteeg 50. Alblas, wed. A. geb. Gosewinckel Aschvest 23. A. plateelvormer, Aschvest 41. J. sjouwer, Gasthuislaan 63. W. grondwerker, Poppesteeg 7. Aleman, P. brugwachter, Rotterd. weg 133/. Alen, wed. J. van geb. Waardenburg Gasthuislaan 204. Alenson, J. A. kantoorbediende, N. Langendijk 19. Alewijnse, S. timmerman, Oude Langendijk 31. Alexander, wed. P. geb. Oostrum kamerverhuurster, Oude Delft 170. Alfing, wed. J. geb. Smit Buitenwatersloot 73. Aliet, W. J. los werkman, Doelenstraat 78. Alkemade, K. kruidenier, Oostblok 70. K. S. los werkman, Oostblok 64. Allaart, L. J. Verversdijk 91. Aller, E. van manufacturier, Burgwal 15/17. Alot, S. smid, van Bleijswijckstraat 56. Alphen, A. N. van leerlooier en sigarenwinkelier, Brab. Turfmarkt 84. en J. H. STIGTER, SS innen watersloot 9. Tel. 303. 3

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 11