"no Koning, A. A. de los werkman, Crommelinlaan 6. -wed. A. A. de geb. van der Velden Crommelinl. 3. A. G. de tapper, Oude Delft 99. Tel. 386. B. de wagenmaker, Molslaan 73. B. de werkman aan de Oliefabriek, Bagijnhof 38. wed. B. de geb. Stelten Molslaan 73a. Dina de naaister, Buitenwatersloot 20. F. H. W. de gep. smid, Hopsteeg 7. H. de houtdraaier, Donkersteeg 50. wed. H. de geb. Mosterdijk Lange Geer 28. H. de loodgieter, Hypolitusbuurt 35. H. P. de Paardenmarkt 18. Jr., H. P. de loodgieter, Hypolitusbnurt 35. J. de gep. ouderwijzer, Vlamingsrraat 58. J. de onderwijzer, Vlamingstraat 58. J. de sigarenmaker, Zuiderstraat 62. J. de arbeider, Heerenpad 11. J. de bierhuishouder, Koornmarkt 51. J. C. de metselaar, Lange Geer 38. J. J. A. de winkelier in heerenmodes, Hypol.buurt 24. J. L. de onderwijzer, Vermeerstraat 7. P. J. de wagenmaker, Molslaan 73. S. O. de Lange Geer 42. S. C. H. de handwerkonderwijzeres, Verwersdijk 166a. wed. "W. I. de golvan Keeken Coenderstraat 26. wed. geb. Koeslag Zuiderstraat 17 Koningen, H. rijwielhandelaar, Brabantsche Turfmarkt 3. Koningh, K. E. de los werkman, Trompetstraat 100. Koningshoven, J. W. van gietersbaas, Vermeerstraat 21. Konijnendijk, J. schrijver Art. Inr., Vlamingstraat 32. Kool, O. melkventer, Handboogstraat 1. Kool, J. C., melkverkooper, Verwersdijk 10. M. J. mandenmaker, Hopsteeg 12. M. J. pakhuisknecht, Verwersdijk 178. N. verpleegster, Papenstraat 20. Koole, J. cementwerker, Molslaan 181. M. M. werkman, Buitenwatersloot 127. T. kuiper, Gasthuislaan 145a. Kooien, A, C. bankwerker, Exercitieplein 2. J. Rotterdamsche weg 59. J. L. P. van werkman G. KI. Mag., Plateelstraat 44. Koolhaas, A. kleermaker, Oosterstraat 9. Jr., A. kleermaker, Oosterstraat 9. G. plateelschilder, Oosterstraat 76. G. meubelmaker, Harmenkokslaan 20. J. onderwijzer, Koningsplein 97. lieven»- en Ongevallenverzekering. Inlichtingen hij

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 119