J. HUURMAN. Lood-en Zinkwerkerij. Aanleg voor Gas-en Waterleiding. 93 Hulst, J. van der schipper, Torenstraat 3. Hulstaert, P. O. arbeider, Gasthuislaan 93. Hulster, J. werkman, van der Mastenstraat 40. P. B. visscher, Ezelsveld 19. P. B. verver, Ezelsveld 19. Huizebosch, "W. bloemist, Buitenwatersloot 247. Hunia, W. A. smid, Joh. Paulinalaan 2. Hunik, J. P. rijksveldwachter, Nieuwe Schoolstraat 22. Hunnego, A. H. werkman N. G. en S. F., Gasthuislaan 146. Th. C. plaatswerker glasfabriek, Geerweg 165. Hupkens, J. L. winkelknecht, Cellebroerstraat 6. Huter, J. N. metaaldraaier, N. Langendijk 4. Huurman, D. metselaar en aannemer, Noordeinde 17. Tel. 423. _L D. metselaar en aannemer, Ylamingstr. 56. Tel. 126. D. metselaarsknecht, N. Langendijk 49. J. winkelier en gasfitter, Hypol. buurt 22. Tel. 221. Telefoon 221. HYPOLITUSBlJUItT 22. DELFT. Installatie voor Eleetriseh Ltieht en Eleetrisehe gracht. Magazijn van Yerlichtings-, Ver warmings-, Sanitaire en Huishoudelijke Artikelen. Huurman, W. J. opperman, Paardenmarkt 185. Iluussen, A. H. reiziger, Vlamingstraat 97. -wed. A. H. geb. Renaud, Oostsingel 33. wed. G. M. geb. Oosthoek tapster, Vrouwenrecht 3. G. M. beambte N. G. en S. P., Vlamingstraat 51. J. kleermaker, Choorstraat 15. Huijbers, H. J. T. H. onderwijzer, Voorstraat 61. Huijberts, wed. A. A. geb. Heil Gasthuislaan 95a. Huijs, J. N. expediteur Delftsch-Aardewerkfabriek, Koorn- markt 31. Huijsen, A. J. van den schoenmaker en winkelier, Lelie- broerstraat 5. J. A. van den los werkman, Rietveld 87. J. B. sigarenmaker, Zuiderstraat 188. J. P. kuiper Rietveld 32/. J. II. STIUTER, Binnenwatersloot 9. Tel. 803.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1913 | | pagina 102