J. HOUTZAGER en ZOON, Huis~ en Decoratieschilders. Glazenmakers. ohoorstraat 12~12a. 90 Houtman, K. H. bleekerskneeht, Oostsingel 59. L. olieslager, Westerstraat 46. Houtzager, O. M. instrumentmaker, Gasthuislaan 123. direejeur gem.-begraafplaats, en ran de Alg. Verzek. Maatschappij „Hollandia", Choorstraat 14. I). J. metselaar, Kethelstraat 22. D. J. sigarenmaker, Johanna Paulinalaan 4. H. los werkman, Nieuwe Langendijk 56ben. H. J. huisschilder, Choorstraat 12.' - H. L. dekkleedenfabrikant en directeur Alff. Verzek. Mij „Hollandia", Oude Delft 100. Houtzager, J. metselaar, Molslaan 78a. L. J. huisschilder, Molslaan 179. M. G. metselaar, Achterom 17a. N. onderwjjzeres, Molslaan 179. IIouven, H. J. van den werkman N. G. S. F., Rietveld 115. A. J. van der straatmaker, Gasthuislaan 191. Hovestad, G. H. C. werkman flesschenfabr., lluitenw.sloot 237. Hoijtema, S. A. van assistente T. H., Oude Delft 138. Huber Noodt, Dr. U. II. E. leeraar Gymnasium, Hooikade 9. Hunman, J. H. tuindersknecht, Kruisstraat 50. Huibers, J. B. timmerman, Raam 25. J. J. P. schildersknecht, Rietveld 81. Huigen, R. glasblazer, Annastraat 'ilh. Huigsloot, G. kastelein, Koornmarkt 82. Huisman, A. arbeider, Oostblok 28. A. sjouwer, Ezelsveldlaan 39. C- tuindersknecht, van der Mastenstraat 17. H. timmerman, Scheepmakerij 11. wed. D. geb. Moor Vlamingstraat 105a. G. C. H. werkman N. G. S. F., Paul Krugerstraat 13. G. J. colporteur, Cellebroerstraat 4. H. los werkman, Westvest 10. II- houtzager en kistenmaker, Scheepmakerij 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 94