Duijnstee en Wouterlood WIJNHAVEN 23 en MARKT 9. Hoopen en verkoopen Eïïeeten, vreemde Banknoten en verzilveren Coupons. Openen Rekening-Courant met rentevergoeding. INCASSEEREN WISSELS SLUITEN PROLONGATIËN EN BELEENINGEN. ii ©j® en BsgitienlantSa r= 52 Duijn, C. J. van barbier, Vrouwjuttenland 30. D. A. van geweermaker, Raam 70 H. van olieslager, Zuiderstraat 154. J. van Dirklangenstraat 42. J. van werkman N. Gr. en S. F., Pootstraat 73. wed. J. van geb. Kruiswijk van den Boschstraat 9. J. H. barbier, Oosteinde 143a. L. van schoenmaker, Rietveld 47ben. L. G. J. van Doelenstraat 49. W. J. van barbier, Verversdijk 60a. Duijnstee, Anna Buitenwatersloot 66. C. T. liefdezuster, Oude Delft 203. J. H. A. kassier, Markt 9a. M. E. G. onderwijzeres, Voorstraat 22. en Wouterlood. kassiers, Markt 9 en Wijnhaven 23. Telefoon 289. Duijser, A. G. lunchroomhouder, Binnenwatersloot 18a. B. M. kok, Havenstraat 16. Duij verman, J. schoenmaker, Nieuwe Langendijk 9. Duij vermans, J. zadelmaker, Hopsteeg 8. Dijck, L. F. van oogarts, Koornmarkt 69. Dijk, A. van huisschilder, Noordeinde 43. A. van los werkman, Gasthuislaan 167. A. van goudsmid, Markt 23. Alida van Pootstraat 67.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 56