R. K. Yereeniging „De Katholieke Kring". Delftsche Werkmansvereeniging. R. K. Sociëteit „Kunst en Yriendschap". Broodbakkers-gezellen Vereeniging „Bijstand zij is ons Doel". ïooneelyereeniging „Genoegen, Kunst en Yriendschap". R. K. Yereeniging „Tot Nut en Genoegen". 464 S. J. van Noorden, Voorz. Th. Kokee, Vice-Voorzitter. N. F. van Moorsel, Secretaris. C. Schilperoort, 2e Secretaris. J. van Dam, Penningmeester. C. Post, 2e Penningmeester. G. J. van Veldhoven, Bibl. A. Aengenent, Commissaris. A. Th. Sedee, J. N. Beijen, Eere-Voorzitter. P. D. v. Antwerpen, Voorz. W. J. v. Heerde, Vice-Voorz. H. F. Fries, Secretaris. A. H. Soetekouvv, 2e Seer. M. R. Meijkamp, Penn. C. Sijthoff Sr., 2e Penn. P. Wens, Bibliothecaris. W. J. Vermeulen, 2e Bibl. P. Staakman, Commissaris. P. J. Galjé, Voorzitter. J. P. v. Velzen, Vice-Voorz. W. J. Boonenburg, Seer. G. J. van Halderen, 2e Seer. W. J. v. Heerde, Penningm. Jc. Sanders, 2e Penningm. J. v. d. Hulst, Hoofdm. v. Orde. L. N. van Tuyl, Voorzitter. J. van Drongelen. L. C. Welter, Vice-Voorzitter. L. J. Lelieveld. Abr. Snijdoodt, Secr.-Regisseur. Th. Planken. L. S. van Wijk, Penningm. H. J. A. Plomp. R. Junger, Hoofdcommissaris. H. J. N. Link, Voorzitter. C. Reinders, 2e Penningm. A. Kattevilder, Vice-Voorz. M. van Gaaien. J. C. van 't Woud, Secretaris. O. Limine. L. G. van Katwijk, Penningm. L. G. Baans, Regisseur. B. M. J. Trompper, Voorz. H. A. van Baarle, Vice-Voorz. F. H. van Zuijlen, Secretaris. H. J. Evelaar, 2e Secretaris. H. B. Leeuwenstein Jr., Penn. M. A. v. Nieuwenhoven, 2ePenn. H. Felix, Hoofdman v. Orde.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 468