Krankzinnigen-Gesticht „Het St. Joris-Gastliuis.' Christel. Wijk- en Ziekenverpleging „Bethel". Wijkvereeniging „Reliohoth". St. Hypolitnsgesticlit. 434 J. H. Waszink, Arts, Geneesheer-Directeur. Dr. F. B. de Walle, Geneesheer. Personeel. Mej. A. van Uildriks, Directrice. Mej. Th. Eigeman, Apothekeres. Mej. A. Leutscher, Hoofdverpleegster. H. P. Bok. A. Nijdam. Ds. J. Groenewegen. Secretaris-Rentmeester Mr. L. A. Bijbau. Geneeskundigen. R. M. van Steenbergen, Geneesheer-Directeur. C. J. Marcus, 2e Geneesheer. P. Visser J.Wz., 3e Geneesheer. Mr. L. W. C. v. d. Berg, Voorz. Ds. C. W. Pohlmann, Secr. J. Hemmes, Penningm. M. Bakker. Mej. M. E. van Heumen. Mej. N. Westhoff. Directrice. Zuster C. Draaijer. Ds. H. J. Rooseboom, Voorz. A. W. G. Bijl. S. van der Heide, Secr.-Penn. H. E. van der Heide. Mevr. W. Rooseboom—Astro. J. Stout. W. BijlStoorvogel. J. L. F. Dankelman, Rector.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 438