Commissie tot wering' van schoolverzuim te Delft. Openbare lagere Scholen. 421 J. A. Schellekens, in de Fransche taal. I. Koomen in de Nederlandsche taal. R. C. Mensert, in het rekenen. J. Delfos, in handelsrekenen en boekhouden. W. G. F. Bauer, in handels-aardrijkskunde. R. H. ter Horst, in de Engelsche taal. Mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans, in de Staatsinstellingen. W. Winkelman, in stenografie en machineschrijven. LAGER ONDERWIJS. Commissie van Toezicht. Dr. W. van Krimpen, Voorz. Prof. Dr. M. de Haas. Prof. A. W. M. Odé, Vice-voorz. S. van der Meer. L. Vliegenthart. G. Richter Jr. C. A. van Greuningen. Secretaris- Th. S, Roes. I Penningmeester. Mr. Y. de Koek, Voorzitter. H. Eekhoff, Secretaris. A. L. Hondius. W. A. Kraan. J. A. Lommers. S. J. van Noorden. C. M. J. A. Straman. N°. la. (Oranjestraat). Hoofd der School: E. van Everdingen. No. 11). (Verversdijk). Hoofd der School: J. A. Geers. NO. lc. (Raamstraat). Hoofd der School: H. W. van der Linde. N°. ld. (Torenstraat). Hoofd der School: J. J. Visser. N°. 2. (Rietveld). Hoofd der School: J. Th. Schiphorst,

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 425