Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus. 419 J. G. Ett, in de wiskunde. H. M. Leopold, in de Hoogduitsche taal. R. ten Raa, in de Engelsche taal. Dr. F. H. J. Grundlehner, in de Hebreeuwsche taal. A. C. Heijn, in de gymnastiek. Bedienden. W. W.' A. Wissink, Amanuensis bij het onderwijs in de natuur- en scheikunde. F. W. Fritschi, Concierge. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Commissie van Toezicht. Prof. J. Cardinaal, Voorz. Mr. IJ. de Kock, Seer. Prof. Dr. M. de Haas. J. W. Giltay. Dr. W. van Krimpen. A. H. van Alphen de Veer. Prof. Mr. J. H. Valkenier Kips. A. J. Goedkoop van Nelle, Directeur. Leeraren. A. J. Goedkoop van Nelle, C. I., in de wis-, werktuigkunde en het rechtl. teekenen. H. L. Vernhout, C. I., in de wiskunde en het rechtl. teekenen. Dr. E. H. M. Beekman, in de wiskunde. H. J. van Veen (tijdel,), idem. Dr. J. Clay, in de natuurkunde en cosmographie. Dr. U. H. E. Huber Noodt, in de natuurlijke historie. N. J. A. Roldanus, T., in de scheikunde en warenkennis. Mr. H. H. R. Roelofs Heyrmans (tijdel.) in de staatsinstellingen en staathuishoudkunde. S. van der Meer, in de aardrijkskunde en de geschiedenis. Dr. W. F. van Vliet, in de aardrijkskunde, de Nederl. taal en het schoonschrijven. M. Steenhuisen, in de Nederl. taal en letterkunde, het schoon schrijven en de geschiedenis. A. L. Hondius, in de Fransche taal en letterkunde. S. Beenhakker (tijdel.), in de Fransche taal en letterkunde. in de Engelsche taal en letterkunde. H. M. Leopold, in de Hoogduitsche taal en letterkunde. H. Broeders (tijdel.), in de Hoogduitsche taal.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 423