Gymnasium. 418 J. I. Moen. C. A. Hartkoorn. B. Timmermans. A. van Zeeventer. M. Runia. J. Koeslag. D. van Dreumel. J. Hulsinga. J. N. Haas. A. P. Valkenburg. G. J. Berlijn. W. B. Esseling. C. J. D. Bierhoff. J. C. Hartkoorn. J. Pieterman. A. Smit. Bedienden. E. Visser. Brandwijk. G. F. Abbink. H. J. Abbink. M. J. Moen. H. F. van Dreumel. G. G. Jense. G. van de Beid. L. J. Suijker. F. A. Albers. J. J. Femer. C. van Dijk. P. H. Rieken Jr. L. van Haaster. J. H. Böhmer. Curatoren. Prof. Dr. L. L. Aronstein. Dr. B. Pk Scheltema, Secretaris. Mr. P. A. Post Uiterweer. Prof. Dr. I.. H. Siertsema. Ds. G. J. W. Oldeman. Rector. Dr. B. ter Haar, Leeraar in de Grieksche taal. Conrector. Dr. W. A. A. Hecker, Leeraar in de geschiedenis. Leeraren. Dr. J. W. Brinkgreve, in de Grieksche taal. Dr. G. van Hoorn, in de Latijnsche taal. E. G. B. Blommendaal, in de Latijnsche taal. A. L. Hondius, in de Fransche taal. U. H. E. Huber Noodt, in de wis-, natuur- en scheikunde in de natuurlijke historie. Dr. W. F. van Vliet Jr., in de Nederlandsche taal en in aardrijkskunde..

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 422