Studenten Weekblad. Delftsch Advertentieblad Bureau VLAMINGSTRAAT 34. Voor het plaatsen van Advertentiën die onder de aandacht van H.H. Studenten moeten komen, kieze men steeds het Prijs per regel 10 Cent. Het verschijnt DONDERDAGS behalve in de vacantiën. Uitgever: TECHNISCHE BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ J. WALTMAN JR. VLAMINGSTRAAT 34 en BlNNENWATERSLOOT 33/35. Het verschijnt DINSDAGS en VRIJDAGS met een oplaag van 3600 exemplaren. De prijs per regel is 5 Cent. Bij 3 maal plaatsing wordt 2 maal berekend. Bij herhaalde plaatsing voordeelig tarief. Elk nummer wordt op eigen aanplakborden geplakt. Deze bevinden zich in verschillende stadsgedeelten. Dit blad is het meest aan te bevelen voor doeltreffende reclame.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 406