34 Bruijn, W. de koetsier, Crommelinlaan 9. 1 Wed. de geb. Mirande Binnenwatersloot 18a. Bruijnje, wed. Cr. geb. Pijn Koornmarkt 44. Bruijnse, M. J. arbeider N. G. S. P., Zuideinde 28. W. Crommelinlaan 7. Bruijster, H. J. timmerman, Oranjestraat 11. Brijn, C. G. La amanuensis T. H., Johanna Wiggelinastr. 21 G. C. La onderwijzer, Raamstraat 25c. G. C. J. La timmerman, Heerenpad 2. J. La timmerman, Oostblok 24. Buchel, J. sjouwer, Oosterstraat 6. wed. J. geb. van der Fijst 3e Nieuwsteeg 14. J. J. zeepzieder, 3e Nieuwsteeg 14. J. M. tabaksbewerker, Oostoinde 208a. W. L. schoenmaker, Gasthuislaan 144. W. L. werkman a/h. Centr. mag., Hopsteeg 36. Bueren, C. E. A. van bewaarschool-onderwijzeres, Koorn markt 38 bov. Bueren, wed. W. H. van geb. Cieremans Koornmarkt 38bov. Buhler, wed. G. geb. van Rest broodbakster, Vrouw- juttenland 2. J. J, S. kruidenier, Verwersdijk 28. wed J. L.geb. Beer bierhuishoudster, Houttuinen 2. W. A. G. broodbakker, Vrouwjuttenland 2. Buisman, G. Em.-predikant, Koordeinde 12. Buitelaar, C. ondermeester N. G. S. P., Yerwersdijk 168. J. do Ylouw 12. M. opzichter v/h. krankzin.gesticht, Annastraat 15. wed. M. geb. van der Meer Rietveld 226. Ruitenen, A. van smid, Pieterstraat 38d. C. J. van bewaarschool-onderwijzeres, Achterom 64. H. N. van kleermaker, Delfgauwscheweg 45. J. van smid, Achterom 125 J. H van gepensd concierge II.B.S., Brouwerstraat 10. N. van stoker, Achterom 64. Bukman, Dirkje A. Vlamingstraat 51. Bul, C. los werkman, Rietveld 14. Bult, wed. H. H. geb. de Bruijn Oosterstraat 3. K. J. arts, Vlamingstraat 24. Burg, A. J. van den warmoezier, Crommelinlaan 82. G. van den schipper Doelenstraat 7. Agatha van der Oranjestraat 47. wed. A. van der geb. Olifiers Oude Delft 50. A. J. A. winkelier, Oosteinde 170. - C. van der werkman, N. Langendijk 14. C. B. van der liefdezuster, Oude Langendijk 36. C. C. A. van der sigarenmaker, Oranjestraat 41. C. P. van der rijwielhandelaar, Voorstraat 75.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 38