nvr. 369 Lieffering, J. G. A. koopman in lompen, Paxlaan 86. Lienden, Wed. W. van geb. G. A. C. Aaltsz Laan van Overvest 30. Lignian, Wed. J. G. C. geb. IJ. Zee Hugoplein 1. Lindeman, A. B. gasfitter, Hugoplein 18. Linden, A. A. van der werkman, Paxlaan 41. Lips, Wed. S. e— geb. J. Maas Eliza Dorusstraat 56. List, J. A. van der bediende, van Galenlaan 188. Lolkema, J. IJ. -- connnies Rijksbel., Hugoplein 19. Looze, G. bloemist, Singelstraat 1-6. Lugtigheid, C. werkman, Hugo de Grootstraat 37. - G. directeur Delftsche Veefonds, Hugoplein 8. G. J. tuinder, Laan van Overvest 10. Lutz, L. C. Laan van Overvest n. A. J. entreposeur, Laan van Overvest 11. Maat, 0. schoonmaker kantoorgeb. N. G. S. F., Verlengde Singelstraat 13. Mac Lean, H. C. L. M. loopknecht, Spoorsingel 23. Mair, P. J. Ie los werkman N. G. S. F., Eliza Dorusstr. 26. P. J. F. A. Ie kleermaker, Warmoezierstraat 36. Man, H. A. de hoofdonderwijzer aan een bijz. school, Laan van Overvest 62. Manger Cats, S. G. burgemeester van Hof van Delft, Spoor singel 63. Margadant, H. E. J. theol. candidaat, Hugoplein n. Martens, A. L. A. boekhouder, Laan van Overvest 52. G. J. M. A. klerk a./e effectenb., Laan v. Overvest 52. - J. N. A. - stueadoor, Laan van Overvest 52. Mauser, H. W. directeur der Delftsch Aardewerkfabriek, Spoorsingel 68. Meer, A. van der timmerman, Willemstraat 67. G. J. van der bleeker, Hugo de Grootstraat 52. J. I. van derbleeker, Hugo de Grootstraat 48. J-P. J. van der timmerman N. G. S. F., Agnetapark 22. i J. van der modelm. maclïinef. Reineveld, Agnetapark 22. C. van der smid machinef. Reineveld, Agnetapark 22. P. van der bleeker, Hugo de Grootstraat 36. Menke, H. portier aan de vereen, kantoorgeb., Agnetapark 76. Meuien, H. 'ter hoogleeraar T. H., Spoorsingel 70. Me 11 is, K. C. tuinier, Verlengde Singelstraat 47. Meijer, J. L. werkman, Paxlaan 12. L. werkman N. G. S. F., Paxlaan 12. J. A. laboratoriumbed. N. G. S. F., Paxlaan 12. K. smid, Annastraat 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 373