Langendijk. (Nieuwe) 280 16 J. de Visser. 18 Pakhuis. 20 22 M. W. Schaareman. 24 P. J. Thibou. 26 Pakhuis. 28 P. van Meurs. 28a "Werkplaats. 30 W C. van Buuren. 32 E H Ham. 34 J. S Koolschijn. 36 J. C. Zwang. 38 G. J. Kemna. 40 J. Poot. 42 A. A. Sens. 44 C G. .1. Overvoorde. 46 C. J. de Haas. 48 M A. Harkink. 50 J. H. Huffman. 52 Bakkerij. 54 P. van Zoen. let G. C. E. Setteur. 1 J. van den Wansem. 3 F. M. A. van der Helm. 5 D. W. Nijbakker. 7 F. J. Haring. 9 J, Duij vermans. 11 G. C. van den Berg. H. Baas. 13 A. Vogelaar. 15 Joha M. E. van der Burg. 17 C. Slootweg. 19 J. A Alenson. 21 J. J. van Mierlo. 23 F. J. van Mierlo. 25 J. H. Koster. 27 Kuiperij. 29 W S. van Kampen. 31 J. Korevaar. 33 H. Bladergroen. 33a J. de Wilde. 35 G. G. Jense. 37 J. J. Kempeneers. 37a Pakhuis. 41 Wed. A. L. Spuiman. 43 P. J. Koolschijn. 45 G. Wens. 57 W. N. Laurier. 49 D. Huurman. 51 M. Moritz. 53 B. Kröse. 55 T. H. van Beek. 57 P. J. Kleijweg. 59 A. Lievaart. 91 R.-C. Jongensschool. 73 W. Wittenberg. 6bben. Wed. J. F. Rutgers. 65bnv J. Lutz. 67 Maria de Cuijper. 69 Pakhuis. 71 J. J. Musterd. 73 Wed. W. H. Cornelissen. 75 Wed. H. Breman. 77 G. W. Oosterloo. 2 Wed. 0. Tetteroo. A. N. van Leeuwen. 4ben. A. Alsemgeest. 4hov. D. J. van Es. 6 L. van der Schoot. 6rt Wed. J. W. Wolken. 8 Wed. J. Storm. 10 Pakhuis. 12 A. Bonefaas. 14 C. J. van der Burg. 16 J. A. van Driel. 20 Wed. J. Flink. 18/22 W. M. van den Akker. 24&en. Franca G. Warffemius. 24bov. Francijntje C. van Meurs. 2© St. Joseph Fundatie. 28 G. Langeveld. 30 C. van Moorsel. 32 Ingang Chr. Geref. Kerk. 34 C. Klem. 36 G. M. Waar. 38 H. van Wensveen. 40 W. J. B. van der List. 42 Schilderswerkplaats. 42bov. F. J. W. van Mierlo. 44 J. Hemmes. 46 Bijz. School. 48ben. F. H. C. Piguillet. 48/mt'. L. Adams.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 284