P. G. B. TEN BOSCH. magazijnman Piano's en Orgels Oude Delft 23 R otter damsche Poort) DELFT. 23 Bos, E. van den schipper, Rotterd. weg. 83. J. H. van den sigarenmaker, Westerstraat 162. J. W. van den schoenmaker, 2e Nieuwsteeg 12. - K. van den - tuinder, Plateelstraat 14 N. van den sigarenmaker, Exercitieplein 29. P. van den sigarenmaker, Trompetstraat 88. W. F. van den sigarenmaker, Zuiderstraat 84. Bosch, B. J. sigarenmaker, Hopsteeg 58. - J. gep., Hopsteeg 58. - P. timmerman, Havenstraat 25. - T. werkman, Rotterd. weg 107. P. C. B. ten pianostemmer, Oude Delft 23. - W. F. Gr. ten boterhandelaar, Oude Delft 23. A. van den reiziger, Torenstraat 10. C. C. van den - liefdezuster, Oude Delft 203. C. W. van den kapelaan, Raamstraat 2a. D. van den wagenmaker, Westerstraat 51. wed. D. van den geb. Morien Buitenwatersloot 24. D. K. van den timmerman, Westerstraat 51. F. H. van den boekdrukker, Rembrandtstraat 17. H. A. van den werkman, Verwersdijk 188. H. W. van den kleermaker, N Langendijk 78boe. J. van den manufacturier, Vrouwenrecht 8. J. A. van den letterzetter, Oosterstraat 80. Jacoba J. van den Havenstraat 9. wed. J. J. van den geb. van Os Geerweg 101. - J. P. van den glasblazer, Anna Boogerd 49. J. P. van den glasblazer, Anna Boogerd 75 K. van den timmerman, Ohoorstraat 10. -wed. L. G. van den geb. Kila Vlamingstraat 6 Iben. L. II. van den kleermaker, Nieuwe Langendijk 78//«n. M. G. J. van den kinderjuffr., v. Leeuwenhoeksingel 20. P. van den smid, Torenstraat 10. - wed. P. van den geb. Bremmer winkelierster, Toren straat 10.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 27