214 Verzijden, D. J. sergeant-majder infanterie, Vrouwjuttenl. 47. Verzijl, Francina J. Oude Langendijk 28. Gerarda H. Oude Langendijk 28. Vesters, P. H. - Kantoorgracht 8. Veth, A. Pootstraat 22. Vette, A. de Zuiderstraat 45. M. A. de liefdezuster, Oude Delft 203. Vetten, A. A. M. de winkelier in tabak en sigaren, Burgwal 7. wed. E. de geb. Braak winkelierster in tabak en sigaren, Burgwal 7. J. A. de broodbakker, Burgwal 7. N. A. de winkelbediende, Burgwal 7. Vianen, N. agent van politie, Carthuijzerstraat 15. Vieleers, O. gep. adj. onderoffic. O.-I. leger, Papenstraat 4. wed. P. geb. Laros strijkster, Papenstraat 5. Vierling, G. H. J. slager, Oude Delft 226. Viertelhausen, J. C. opzichter R. M., Nieuwelaan 6. wed. J. G. geb. Slinkert Geerweg 168. Vierzen, wed. G. H. van geb. van der Heijden Oude Langendijk 37. G. H. G. van werkman R. M., Oostblok 51. J. P. N. van los werkman, Rietveld 98. Viester, H. J. leeraar M. O. en boekhouder, Molslaan 81. Vilders, S. smid, Gasthuislaan 107. Vink, G. glasblazer, Doorniksteeg 21. G. onderwijzer, Anna Boogerd 6. G. F. Pieterstraat 24. H. werkman, Trompetstraat 18. wed. J. gob. Vierdag melkverkoopster, Trompetstr. 40. J. T. N. werkman, Geerweg 115. J. tuinder, Oostsingel 13. J. P. timmerman, Nieuwe Schoolstraat 48. W. schrijver, Molslaan 55. W. werkman a/de oliefabriek, Vlamingsteeg 4. "W. sigarenhandelaar, Verl. Pieterstraat 117. Vinke, C. sigarenmaker, Buitenwatersloot 87. II. sigarenmaker, Vlamingstraat 90. Vinkesteijn, J. Th. J. bouwkundig opzichter, Voorstraat 107. Vintgens, M. A. - liefdezuster, Oude Delft 203. Vis, wed. H. geb. Schippers, Vlamingsteeg 42. J. boekhandelaar, Oude Kerkstraat 5. J. A. werkman, Doelenstraat 46. P. glasblazer, Oostsingel 66. wed. P. geb. Crama Verwersdijk 50b. P. A. los arbeider, Doelenstraat 10. P. J. stoker, Verl. Pieterstraat 111. wed. C. W. van der geb. Dorjee Ilopsteeg 67. P. van der sigarenmaker, Hopsteeg 67.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 218