205 Yalk, F. winkelchef, Jacob Gerritstraat 20. D. van der kruidenier, Markt 27. L. J. yan der bloemist, Harmenkokslaan 31. M. yan der Nieuwe Langendijk 26. M. van der timmerman, Westerstraat 67. p. J. van der brandersknecht, Westerstraat 18. W. F. van der gepensionneerd, Voorstraat 62. Valkenburg, A. P. bediende T. H., Burgwal 25. C. vleeschhouwer, Beestenmarkt 33. J. G. kellner, Verwersdijk 49. K. werkman, Verwersdijk 49. L. vleeschhouwer, Brabantsche Turfmarkt 80. S. Voorstraat 25a. Valstar, J. timmerman, Johanna Paulinalaan 44. wed. N. geb. van Geest Rietveld 10. Vange, wed. C. C. van der geb. van der Feyst Molen straat 38. C. C. van der timmerman, Graswinckelstraat 4. P. H. van der Geerweg 111. P. J. van der kassier bij Delfland, Coenderstraat 25. Vastenburg, L. behanger, Zuiderstraat 42. W. boekdrukker, Tuinstraat 27. W. gepens. sergeant-opzichter, Zuiderstraat 44/). Vastenou, M. J. gestichts-directrice, Papenstraat 20. Vastenhout, wed. G. J. gbb. Iburg Raamstraat 27b. Veen, A. van gistkooper en broodbakker, Gasthuislaan 241. A. van sigarenhandelaar, Peperstraat 13. wed. A. van geb. Kralingen Hopsteeg 16. wed A. van geb Melchers - Vlamingsteeg 48. A. J. van broodbakker, Gasthuislaan 241. C. van sigarenmaker, Oostsingel 21. c. G. van metselaar,' Westerstraat 57. O. H. van metselaar, 3e Nieuwsteeg 11. I), p. van comm. in effecten, Voorstraat 19. Elisabeth van Rietveld 128. Emma S. van winkeljuffrouw, Hypolitusbuurt 12,14. G. van sigarenmaker, Groenlandsche laan 17. H. J. van leeraar a/de H. B. S., Oude Delft 209. J. yan werkman, le Nieuwsteeg 3. J. p. van Johanna Paulinalaan 11. J. Th. van schuitenjager, Zuideinde 14. L. van mandenmaker, Oosteinde 119. L. W. van typograaf, Dertienhuizen 7a. N. D. van timmerman, Hopsteeg 16. N. J. van kassierslooper, Vlamingstraat 23. p. van metselaar, Paul Krugerstraat 9. p. van Coenderstraat 7. W. van Kantoorgracht 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 209