202 Timmers, G. J. fabrieksarbeider, Rotterdarasche weg 55. J. smidsknecht, Crommelinlaan 60. J. C. blikslager, Rietveld 25. R. timmerman, Fortuinstraat 14. R. kruidenier, Dirklangenstraat 35. S. A. los werkman, Verwersdijk 73. Timp, A. werkman a/d. Oliefabriek, Donkersteeg 46. - J. steenhouwer, Gasthuislaan 26. J. smid, Oranjestraat 26. J. grondwerker, Pieterstraat 38 L. machinist, Pieterstraat 38f. M. L. los arbeider, le Nieuwsteeg 21. P. barbier, Zuiderstraat 180. P. F. A. sigarenmaker, G&sthuislaan 26. Tjittes, L. banketbakker, Hypolitusbuurt 9. Toet, J. C. spoorwegbeambte, Westerstraat 120. Togni, A. schoorsteenveger, Voorstraat 43. Tol, A. concierge Prinsenhof, Schoolstraat 9. A. K. bankwerker, Beestenmarkt 76. H. agent van politie, Verwersdijk 104. J. E. bankwerker, Oosteinde 75. T. smid, Verwersdijk 1726. A. J. van groentenkoopman, Delfgauwsche weg 5. A. W. van broodbakker, Molslaan 125. C. van schoenmaker, Vrouwjuttenland 12a. D. C. van schoenmaker, Vrouwjuttenland 12. J. yan los werkman, Buitenwatersloot 172. S. P. van der machinist, van den Boschstraat 33. Tollenaar, P. sigarenmaker, Achterom 82. G. P. banketbakker, Choorstraat 52. Toms, W. F. gepd militair, Phoenixstraat 80. Tongeren, A. H. van smid, Tuinstraat 4. C. van timmerman, Vlamingstraat 9. J. C. W. van timmerman, Tuinstraat 13. J. T. van koster R.-C. Kerk, Vlamingstraat 9. L. A. A. van smid, Rotterdamsche weg 133rf. Tonen, C. Kantoorgracht 8. Tonino, A. J. M. goudsmid, Markt 43. C. T. M. Oude Langendijk 4. J. A. A. goudsmid, Voorstraat 68. Tooien, D. van der verver, Hopsteeg 71. Toornburg, J. van werkman, Graswinckelstraat 77. K. van opperman, Gasthuislaan 206. Tortolani, J. orgeldraaier, Gasthuislaan 62. Toussain, C. M. los arbeider, Trompetstraat 59. Wed. C. T. geb. van der Haar Ie Nieuwsteeg Wmv. F. tuindersknecht, Buitenwatersloot 193. F. G. tuindersknecht, Donkersteeg 96.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 206