15 Bevaart, J. kleermaker, v. Bleyswijckstraat 32. Beveren, A. van vvarmoezier, Delfg. weg 26. P. van werkman N. G. S. F Geerweg 123. P. van ijzervormer, Wateringsche vest 26. "W". van werkman N. G. S. F., Johanna Paulinalaan 23. Bevort, J. A. werkman, Doelenstraat 78. Bex, W. - liefdezuster, Oude Langendijk 28. Bexterman, G. Brabantsche Turfmarkt 79. Gezusters hoedenmodisten, Brab. Turfmarkt 79. Beijen, J. H. schoenmaker, Geerweg 91. wed. J. H. geb. van Os Lange Geer 2a. J. N. schoenmaker, Oosterstraat 67. J. N. M. smid, Paardenmarkt 14. M. N. kleermaker, Paardenmarkt 34. N M. smid, Paardenmarkt 34. Beijerinck, Dr. M. W. hoogleeraar Techn. Hoogesch., direc teur bacteriologisch Laboratorium, Nieuwelaan 1. Beijmerwerdt, H. J. van machinist, Verwersdijk 148. J. H. van smid, Rcmbrandtstraat 4. Beijneveld, P. waterstoker, Oosteinde 51a. P. Oosteinde 51a. Bezemer, A. J. kantoorlooper N. G. S. F., Rietveld 775. - C. gepens. smid, Achterom 61. D. sigarenmaker, Yischsteeg 3. I). M. kuiper, van der Mastenstraat 3. J. metselaar, van der Mastenstraat 3. J. Anna Boogerd 81. J. sigarenmaker, Johanna Paulinalaan 29. M. van der Mastenstraat 3. M. metselaar, van der Mastenstraat 3. W. tabaksbewerker, Trompetstraat 70a. Bezuijen, K. G. schoenmaker, Gasthuislaan 98. Bie, H. M. de Oude Langendijk 28. Biegelaar, C. M. J. winkelierster, Vrouwjuttenland 45. Bi ekens, T. O. werkman, Geerweg 115. Biekman, J. G. O. liefdezuster, Oude Detft 203. Biemans, W. grondwerker, Molslaan 19. Bierhof, O. J. N. Harmenkokslaan 41. J. H. werkman N. G. S. F., Verwersdjjk la. Bierhuizen, F. O. P. van Leeuwenhoeksingel 15. N. F. - - broodbakker, Oude Langendijk 6. Biesmeijer, J. sigarenmaker, Buitenwatersloot 147. K. A. sigarenmaker, Pootstraat 18. P. J. pakhuisknecht, Graswinckelstraat 44. Biezen, J. L. van der instrumentmaker, Vlamingstraat 10. Biezeno, P. M. onderwijzeres, Burgwal 47. G. F. onderwijzer, Zuiderstraat 29. Maria J. Burgwal 47.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 19