192 Sprenger, wed. C. geb. Zee Noordeinde 24. J. M. kamerverhuurster, Koornmarkt 101. L. C. werkman, van den Boschstraat 34. Sprenger van Eijk, wed. G. H. G. geb. Spruit Oranje Plantage 55. Springer, A. huisbewaarder, Phoenixstraat 52. Sprong, J. sjouwer, Hugo van Rijkenlaan 38. Spronsen, A. van schoenmaker, Oosteinde 182. Spruit, II. schipper en winkelier, Lange Broerhuissteeg 9. Spruijt, 0. H. G. kleermaker C. M., Pootstraat 84. Spuiman, A. smid, Oosteinde 90. A. gasfitter, Vrouwjuttenland 36., wed. A. L. geb. van der Meijden Nieuwe Langendijk41. E. Hopsteeg 2. E. J. C. G. geb. Muller gemeenteverloskundige, Molslaan 66. M. C. - naaister, Rembrandtstraat 32. wed. P. J. geb. Westerman Oosteinde 60. P. J. winkelbediende, Hopsteeg 38. T. loodgieter. Achterom 133. wed. T. geb. Wijnmaalen Hopsteeg 38. W. F. timmerman, Molslaan 66. Spuij broek, B. schoenmaker, Rotterdamsclie weg 13. Spijker, G. J. vendumeester, Voldersgracht 11a. Staa, wed. C. geb. van der Meijden Pieterstraat 38. J. metselaar, Doelenstraat 43. J. C. hulpbrievenbesteller, Pieterstraat 38. Staak, A. werkman, Doelenstraat 70. C. arbeider N. G. S. F., van Leeuwenhoeksingel 65. wed. 0. geb. van der Velden Zuideinde 123. Staakman, J. P. badknecht, Exercitieplein 8. J. P. A. werkman a/d. Oliefabriek, Doelenstraat 30. P. J. A. smid, Buiten watersloot 267. P. R. W. stoker, Zuideinde 113. Staal, H. J. onderwijzer, Vlamingstraat 40a. Staaij, W. van der winkelier in gebreide goederen, Jacob Gerritstraat 15. Staden, F. van opperman, Bagijnhof 68. M. van fabrieksarbeider, Bagijnhof 68. Stadhouder, wed. S. geb de Roode Verl. Pieterstraat 108a. Stadtfeld, A. E. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Stagnoli, Gebroeders schoorsteenvegers, Choorstraat 39. Stahlie, J. scheepsmaker, Scheepmakerij 22. Stakenburg, D. concierge, Verwersdijk 46. wed. D. -geb. Koster Burgwal 51. J. timmerman, Vlamingstraat 79. Stallinga, H. schipper, Rotterdamsehe weg 71. K. schipper, Rotterdamsehe weg 71.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 196