176 Sanders, E. plantsoenwerker, Raam 28. G. Nieuwe Langendijk 26. G. A metselaar, Wateringsche Vest 28. - wed. J. geb. van der Stane Rietveld 61. J. H. metselaar, Oranjestraat 20. M. A. J. J. timmerman, Zuiderstraat 208. T. P. gep. magazijnknecht, Buitenwatorsloot 228. Sanders van Well, C. A. timmerman, Annastraat 31. Sandhaus, B. H. manufacturier, Choorstraat 1. Sanspeur, R. broeder van goede werken, Kantoorgracht 8. Sante, P. van lakenkoopman, Markt 10. Santen, A. A. J. van zadelmaker, Doelenstraat 47. A. M. los arbeider, Crommelinlaan 75. H. van arbeider, Oranje Plantage 89ben. K. van gepensionneerd, Carthuijzerstraat 59. Sar, P. van der werkman, Breestraat 2. Sarabar, F. C. muziekonderwijzer, Nieuwe Langendijk 82. Schaaf, H. K. van der Vader oude mannen- en vrouwenhuis, N. H. Gemeente, Phoenixstraat 50a. Schaap, II. huisschilder, Voorstraat 103. H. leeraar in teekenen M. O., Voorstraat 103. J. koopman in tapijten, Vrouwjuttenland 32. J. 0. P. verver, Graswinckelstraat 22. wed. geb. Bekker Schoolstraat 2. Schaareman, C. C. J. timmermansknecht, Groenlandschelaan 7. - G. J. meubelmaker, Nieuwe Langendijk 52hov. G. J. N. bankwerker, Pieterstraat 67. J. A. mandenmaker, Aschvest 14. J. G. vormer, Molsteeg 27. J J. timmerman, Gasthuislaan 40. J. L. T. kleermaker, Anna Boogerd 63. wed. L. geb. van Kralingen winkelierster, Molslaan 76. M. W. winkelbediende, Kruisstraat 22. S. smid, Doelenstraat 33. T. J. sigarenmaker, Fortuinstraat 17. W. L. mandenmaker, Pieterstraat 56. Schaorlaeekens, F. onderbeambte a/d. Ned Oliefabrick, Oostsingel 36. Schaik, wed. van geb. Gebel Crommelinlaan 86. Schafer, Maria L. C. en Maria A. E. Papenstraat 20. Schaft, N. van der kuiper, Koningsplein 9. Schaften, A. C. werkman, Geerweg 116. wed. C. van geb. Bakker Geerweg 121. Schaftenaar, W. mandenmaker, Oosteinde 5S«. Schagon van Leeuwen, firma J. A. N. azijnfabriek, Vlouw 18. Schaik, C. van loopknecht, Gasthuislaan 144a. R. yan banketbakker, Oude Delft 133. - E. A. M. van banketbakker, Oude Delft 133.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 180