9 Becht, P. G. muziekonderwijzers, Oostsingel 44. Beck, wed. geb. Vunderink, Brabantsche Turfmarkt 85. A. J. werkman N. G. S. F., Raam 66a. Hendrika W. kamerverhuurdster, Markt 37b. J. werkman a. d. Oliefabr., Dirklangendwarsst-iaat 25. J. H. gepensionneerd, Molsteeg 18. J. J bediende, Plateelstraat 4. Becker, A. D. fabrieksarbeider, Zuideinde 88. Becking, G. H. J. werkman, Yijverstraat 15. J. H. A. werkman, Yijyerstraat 2. wed. J. W. geb. Veldkamp, Vijverstraat 2. Beekman, J. G. agent van politie, Pootstraat 55. Beek, A. C. gruttersknecht, Beestenmarkt 39. II. J. koetsier, Geerweg 124. T. J. werkman N. G. S. F., Harmenkokslaan 90. A. van werkman, Oostblok 27. A. van werkman N. G. S. F., Buitenwatersloot 223. A. van olieslager en graanhandelaar, Koornmarkt 55. A. C. van werkman Oliefabr., Trompetstraat 49. A. J. van portier v/li. Krankzinnigengest, Koningspl. 27. C. van bierbrouwersknecht, Yischstecg 48. C. M. van geb. Kramer kostuumnaaister, Molsl. 55a. Gezusters van kamerverhuursters, Oude Delft 35. G. van olieslager en graanhandelaar, Koornmarkt 55. H. J. van leerlooier, Molslaan 55a. J. A. van sjouwer, Nieuwe Langendijk 86. J. C. van sjouwer, Rietveld 185. J. C. van photograaf, Yischsteeg 48. J. P. van sigarensorteerder, Westerstraat 13. J. W. van wagenmaker, Kromstraatsteeg 13. T. H. van verver, Nieuwe Langendijk 55. W. van kleermaker en fondsbode, Joha. Paulinalaan 21. wed. W. A. van geb. Tulk Trompetstraat 108bov. W. F. van magazijnknecht, Harmenkokslaan 25. A. van der caféhouder, Noordeinde 67. C. van der winkelier en tapper, Dirklangenstraat 19. C. E. van der werkman Oliefabr., Haarsteeg 2b. I), van der huisschilder, Kerkstraat 22. I). van der gistpakker, Oarthuijzerstraat 43. G. van der zadelmaker, Paardenmarkt 35. I. van der zinkwerker, Graswinckelstraat 58. I. A. van der plateelvormer, Hopsteeg 69. N. van der winkelier, Oosterstraat 17 wed. W. van der geb. de Roo Buitenwatersloot 190. W. H. van der timmerman, Dirklangenstraat 30. Beenekes, wed. J. G. geb. van Dijk Achterom 79. Beekenkamp, G. H. predikant, Brab. Turfmarkt 76. Beekman, Dr. E. H. M. leeraar H. B. S„ Koornmarkt 47ffl.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 13