6 Baal, E. C. J. van winkeljuffrouw, Voldersgracht 28. Baaien, J. A. van werkster, Rietveld 26. wed. P. van gob. van 't Woud Rietveld 26. P. L. C. van schoenmaker, Achterom 12. R. J. van Oosteinde 116. Baans, wed. geb. J. E. Geevers v. Leeuwenhoeksingel 49. A. G. werkman, Markt 35. J. M. sigarenmaker, Raam 34. L. G. caféhouder, Markt 35. Baard, -G. Kantoorgracht 8. H. J. T. kastelein, Brab. Turfmarkt 62. Baaren, C. M. van winkelierster, Vrouwjuttenland 32. wed. W. van geb. de Pater Molenstraat 24. Baarle, C. van sigarenmaker, Zuiderstraat 112. H. A. van zinkwerker, Molslaan 101a. H. J. van los werkman, Paardenmarkt 186. H. W. J. van sigarenmaker, 2e Nieuwsteeg 14. H. W. J. van sigarenmaker, Rietveld 106. H. W. J. van bierbottelaar, Hopsteeg 39. wed. J van geb. Duvé Verwersdijk 12. J. A. van sigarenmaker, Donkersteeg 436. J. P. van sigarenmaker, Pootstraat 65. N. van sigarenmaker, Kruisstraat 37. H. van sigarenmaker, Vlamingstraat 81 boven. P. J. van behanger, Molslaan 17. W. van barbier, Voorstraat 12. Baars, A. schipper, Rotterd. weg 37. A. H. huisschilder, Hugo van Rijkenlaan 16. G. A. onderwijzer, Voorstraat 85b. H. hoofd eener bewaarschool, Bagijnhof 90. wed. geb. W. S. Boonstra Bagijnhof 90. M. J. liefdezuster, Oude Langendijk 28. S. decoratieschilder, Coenderstraat 33. G. M. F. P. van smid, Markt 71. Baarsel, D van naaister, Oosterstraat 28. P. A van timmerman, Oosterstraat 28. W. van Aschvest 45. W. A. K. H F. van plateelschilder, Havenstraat 19. Baart, E. Q. bezemmaker, Beestenmarkt 32. J. G. werkman, Achterom 69 boven. H. bezemmaker, Beestenmarkt 32. S. P. kantoorbediende, Molenstraat 28. Baas, A. mandenmaker, Anna Boogerd 5«. G. boekdrukker, Rembrandtstraat 52. H. gep. straatmaker, N. Langendijk 11. Baaten, L. T. G. tandarts, Koornmarkt 85.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 10