99 Jong, W. C. de kleermaker, Wateringsche Vest 26. W. H. de— leerlooier, Rotterd. weg 33. Jongeleen, A. J. stucadoor, Bagijnhof 40a. L. IS". stucadoor, Spieringstraat 6b. Jongeleen, W. stucadoor, Donkersteeg 52. Jongeneelen, A. stucadoor, Bagijnliol 58e. p. werkm. a/d. oliefabriek, Anna Boogerd 77. Jongh,"A. de broodbakker, Raam 42. A. J. de behanger, Harmenkokslaan 23. wed. J. C. de geb. Dievenbach Oranjeplantage 7. wcd. J. H. de geb. Singelenberg Doelenstraat 41. wed. J. H. de geb. KeppelHesselink, Rotterd. weg 131a. P. de kinderjuffrouw, Hypolitusbuurt 9. wed. W. de geb. van den Bosch - Oranje Plantage 77. Jongste, G. J. schipper, Rottordamseheweg 77. B. de timmerman, Molslaau 21 bov. H. de onderwijzer, Molslaan 21öou. Jonkergouw, wed. L. C. C. H. geb. Koerman Koornmarkt Jonkman, W. F. sigarenmaker en winkelier, Beestenmarkt 23. Joode, B. de werkman glasfabr., Trompetstraat 21. Joosten, F. C. gep. vuurwerker C. W., Oosteinde 180a. L. N. J. stoker, Aschvest 26 Ju, W. F. smid, Gasthuislaan 229. Judels, A. P. gasfitter en winkelier, Nieuwstraat 14. B. Johanna Paulinalaan 22. B boekdrukker, Choorstraat 47. H. H. letterzetter, Johanna Paulinalaan 22. wed. geb. Daamen v. d. Mastenstraat 11. Jlinger, C. E. A. R. broodbakker, Rembrandtstraat 2. Junghuhn, F. W. agent N.-Holl. landb.crediet, Oude Lan- gendijk 9. Jurgens, T. kleermaker a;h. Centr. Mag., Molslaan 145. Jurriens, J. smid, Orommelinlaan 25. Juszkewicz, A. M. bootsman, Halsteeg 3. ■Juta, H. J. 2e luit' Infie, Voorstraat 80. Jutte, A. J. smid, van Bleyswijckstraat 64. H. smid, Westerstraat 87. H. machinist, Ezeldveldlaan 20. wed. H. geb. Appels Oosteinde 40. H. C. smid, Zuiderstraat 11. Kaaden, F. van der Roodenburg Raamstraat 21. G. van der bouwkundige, Oude Delft 42. J. van der huisschilder, Buitenwatersloot 83. J. van der glasblazer. Doelensteeg 78. T. C. van der koopman, Bagijnesteeg 10/16. Wilh11 van der kamerverhuurdster, Coenderstraat 86.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 103