98 Tense Gr C. rijwielhandelaar, Koornmarkt 89 G. G. - bediende a/d. melkinrichting, N. Langen dijk 35. j. smid en koster, Noordeinde 4a. J. J. A. timmerman, Oostplantsoen 11. - P. G. iustrumentmaker, Kanaalweg 13. p. instrumentmaker, Oosteindo 130. Jezeer W. instrumentmaker, Wilhelminastraat 12. Jollie,wed. M. - geb. Nieuwenhuijs - Verwersdijk 136. Tmickbloedt M J. J. winkelchef, Markt 14/16. Jong, A. dé - agent van politie, Harmenkokslaan 50&o». A. de kinderjuffrouw, van Leeuwenhoeksingel 29. X. M. de onderwijzer, Vlamingstraat 72. B. de koopman, Doelenstraat 78. B. de los werkman, Geerweg 150. C. de werkman, Exercitieplein 17. wed. p) p. Je geb. van der Veen Graswinckelstr. 10. G. de liefdezuster, Oude Delft 203. g de los werkman. Anna Boogerd 47a. g'. de boerenknecht, Buitenwatersloot 299. (j, a. J. de zadelmaker, Wilhelminastr. 4. G. O. de pottendraaier, Vlamingstraat 86. wed. G. H. de geb. Sonsbeek Oude Langendgk 28. II. de - glasblazer, Geerweg 120. TL de houtzager, Scheepmakerij 9a. H. de los werkman, Vischsteeg 12. wed. H. de geb. den Hartog Anna Boogerd 1 J. de broodbakker, Graswinekelstraat 67. de glazenwasscher, Koornmarkt 28. ,1. de werkman, Exereitieplein 25. j' de winkelier, Gasthuislaan 21/23. j. de - gep. ijzergieter O. W. Harmenkokslaan 58bov. J. de werkman, Geerweg 92. j de tuinder, Buitenwatersloot 299. j B de bankwerker, Beestenmarkt 10. j' s; de boekhouder lijmfabriek, Nieuwelaan 20. K j de vrachtrijder, Oostsingel 34. L. de banketbakker, Kolk 9 L. de boerenknecht, Buitenwatersloot 2yJ. de koffiehuishouder, Oosteinde 1. M. de borstelmaker, Vlamingstraat <2. M. J. de onderwijzer, Harmenkokslaan 5ia. de koopman, Doelenstraat 78. p. de glasblazer, Anna Boogerd 69. K. H. de werkman, Zuidersteeg 38. de werkman, Zuidersteeg 40. H. de werKma.il, --• wed S de geb. Zonderland Rietveld 193. T de - commies Post en Tel, Brab. Turfmarkt 23 wed_ W. de - geb. van der Vlugt - Zuidersteeg 38.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1910 | | pagina 102