94 Hijenoort, W. D. van borstelmaker, Johanna Wiggelinastraat 34. wed. van geb. J. de Yries Rietveld 129. Heijgen, Louisa Wateringsche Vest 23. W. schoenmaker, Wateringsche Vest 23. Heijink, P. kuiper, Anna Boogerd 47c Heijkoop, P. olieslager, Buitenwatersloot 249. Heijl, J. H. A. van werkman aan de Reiniging, Cromme- linlaan 32. Heijmann, wed. B. H. geb. Landheer Nieuwe Plantage 1. Heijmans, A. P. Spoorwegbeambte (controleur), Parallelweg 4. H. boekhouder, Verwersdijk 49«. Rosalie van den Boschstraat 37. Heijn, A. C. Gymnastiek-leeraar, Oranjeplantage 15. Ileijne, R. werkman, Lange Geer 52. Heijne den Bak, A. L. 'drukker, Zuiderstraat 110. den Bak, wed. A. L. geb. Pontier, Oostplantsoen 23. - - den Bak O. A. boekhouder, Molenstraat 40a. den Bak C. W. letterzetter, Zuiderstraat 110. den Bak L. M. schoenmaker, Vrouwjuttenland 28. Heijnen O. C. M. koopman, Raam 73. M. E. liefdezuster, Oude Delft 203. Heijnerman, F. L. zinkwerker, Hooikade 6. Heijningen, B. J. van predikant, Oude Delft 243. -D. van boekbinder, Achterom 165a. J. van kasteleinBurgwal 30. P. J. van verver, Burgwal 30. W. A. van tuinder, Burgwal 30. Heijnis, I). werkman a/d oliefabriek, Oosterstraat 34. D. kleermaker, Oosterstraat 34. wed. J. geb. van den Bos Oosterstraat 5. K. scheepsbankwerker, Achterom 9. Heyst, F. M. de Yries van Burgemeester, Oude Delft 197. Jr., F. M. deVries van beambteN. G. S.F., Phoenixstr. 54. Heijsteeg, J. W. werkman, Qeerweg 127. K. los werkman, Geerweg 18. Hiemstra, R. J. J. pikeur. Westvest 16. llietkamp, W. -- rijknecht, Westerstraat 132. Hilbers, vrouw van B. J. geb. van Dam Geerweg 126. Hilkhuijzen, L. A. werkman, Oostblok 9. S. J. koetsier, Bagijnhof 586. S. J. olieslager, Oostblok 9. T. sigarenmaker, Oostblok 29. wed. W. geb. van Geest Oostblok 9. Hille, J. werkman, Buitenwatersloot 60. J. - behanger, Westerstraat 21. wed. E. M. van geb. van der Heijde Papenstraat 20. Ilillen, firma A. sigarenfabrikant, Peperstraat 2/Oude Delft 80. Agatha M. - Molenstraat 48.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 94