93 Heuvel, H. van den schoenmaker, Gasthuislaan 185. H. van den smid, Buitenwatersloot 162. H. E. van den werkm. N. G. S. F., Paul Krugerstr. 1. wed. J. van den geb. Muller Zuiderstraat 41. Dr. J. F. van den arts, Oude Delft 54. wed. van dengeb. M.Warmenhoven—Verwersdijk43«. bov. P. A. van den fabrieksarbeider, Rotterd. weg 143. -wed. p. A. van den geb. Lamers Oostplantsoen 15. Heuvelink, H. J. Hoogleeraar T. H. S., Kanaalweg 5. Heij, Godefrida H. P. de Hoefijzersteeg 5. Wed. J. J. de geb. de Heij in meubelen, Oosteinde 123. J. G. de glasblazer, Yerwersdijk 72. M. J. de werkman, Verwersdijk 72. P. J. de huisschilder, Oosteinde 122a. Heij del, C. bierbrouwer, van der Mastenstraat 25. wed F. C. geb. Kok van der Mastenstraat 25. Heijdelberg, A. bediende, Pootstraat 63. P. werkman, Pootstraat 63. Heijden, wed. E. S. ter geb. de Ruiter Donkersteeg 29. wed. F. H. ter geb. van 'tWoudt Kruisstraat 23. J. ter werkman, Bagijnhof 40a. J. L. ter timmermansknecht, Pieterstraat 97. A. van der koopman, Donkersteeg 41. wed. A. van der geb. Brouwer Kerkstraat 14. A. J. van der melkverkooper, Rietveld 52ben. A. J. van der Markt 69a. A. J. J. van der boekhouder, Nieuwstraat 9. wed. J. van der geb. Kraaijevanger Pieterstr. 143. wed. J. A. van der geb. van Hoek winkelierster in hout en borstels, Nieuwstraat 9. wed. J. J. van der geb. de Heij Wilhelminastr.il. J. M. W. van der kruidenier, Oude Delft 217. J. P. van der -- sigarenmaker, Pieterstraat 109. L. F. van der koopman in varkens, Donkersteeg 41. M. J. van der sigarenmaker, Raam 15. M. J. van der los werkman, Johanna Paulinalaan 17. T. van der - gep. timmerman constr. werkpl., Donkersteeg 2. T. van der kruidenier, Delfgauwsche weg 31. wed. T. A. van der geb. van 't Woudt Pieterstr. 46. T. J. van der werkman, Geerweg 88. Heijdt, T. M. van der modiste, Oude Delft 189. Hijenoort, A. G. N. van—bankwerker constr. werkpl., Oosteinde 152. A. G. N. van bediende H. B. S., Oude Delft 61. A. J. van ijzergieter, Oranjestraat 49. G. van plateelschilder, Oostplantsoen 18. J. A. G. van onderwijzer, Oude Delft 61. J. M. van gistwerker, Hopsteeg 53. wed. T. D. van geb. Bruijnse Oranjestraat 49.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 93