4 Adams, B. H. schoenmaker, Molslaan 52. G- liefdezuster, Oude Langendijk 28. L. gisthandelaar, N. Langendijk 104. P- Oude Langendijk 28. Addink, F. timmerman, Gasthuislaan 1295. J. W. gep. boekhouder O. W., Oosteinde 238 A delgeest, J. B. winkelier in galanterien, Molslaan 84/86 Maria E. Molslaan 84/86. Admiraal, C. J. koopman, Doelenstraat 78. T onderwijzer, van Leeuwenhoeksingel 49. Adnchem, Maria C. van Groenlandsche laan 10 f. Petronella van --Oosteinde 166. Advocaat, J. los-arbeider, Crommelinlaan 34. Aengenent, A. J. boekhouder, Molslaan 88. - wed. A. T. L. geb. Hendriks Molslaan 14bov. Aggelen, J. van directeur Delftsch Nieuwsblad, lid v/d gemeen teraad, journalist, Oude Delft 60. A. W. J. A. van onderwijzeres, Oude Delft 60. Ahsman, B. J. Brab Turfmarkt 56. Ahsmann, wed. F. J. geb. Garjeanne Voorstraat 4. J G. 11. winkelier in heerenartikelen, Wijnhaven 20 Maria J. C. Voorstraat 6. W. F. tabaksbewerker, Beestenmarkt 435. Aken, boekhouder centraal kledingmagazijn, Joha. Willi, van kamerverhuurster, v. Leeuwenhoeks. 12 7G. H. W. van lector T. H., Rott. weg 68. Akker, wed. A. van den geb. van der Burg Zuiderstraat 70. A. van den koopman in groenten, Rietveld 182. A. van don vijlenkapper, Gasthuislaan 10. A. van den melkverkooper, Doelenstraat 34. A. van den houtkoopersknecht, Raam 17. wed. A. M. van den geb. Vink Molslaan 169 wed. van den geb. Terhorst Pootstraat 59. B. van den machinist, Wateringsche Vest 62. C. J. van den - winkelier in boter en kaas, Molslaan 2. D. van den scheepsmaker, Trompetstraat 57. van den smid, Zuiderstraat 68. G. B. J. A. van den werkman, Ham 14. wed. J. van den geb. van den Berg Nieuwe Lan gendijk 12bov. J. C. van den tuinder, Anna Boogerd 83. Joha. p. van ,jen wasvrouw, Zuiderstraat 70. - J. II. A. L. van den slachter, Rietveld 102. J. W. van den kruidenier, Oosteinde 180. L. van den koopman in brandstoffen, Beestenmarkt 21. L. van den schoenmaker, Verwersdijk 158. L. van den werkman, Verwersdijk 158.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 4