r TECHNISCHE HOOGESCHOOL. College van Curatoren J E. N. Baron Schimmelpenninck van der Oye van Hoeve laken, Voorzitter. J. L. Cluysenaer, C. I. Mr. L. H. W. Regout. F. M. de Vries van Heyst. J. D. Baron Van Wassenaer Van Rosando. Secretaris van Curatoren: R. A. I. Snethlage, C. I. Rector Magnificus: S. G. Everts, C. I. Secretaris van den Senaat: I. Franco, W. I. College van Rector Magnificus en Assessoren S. G. Everts, C. Rector Magnificus. Dr. J. Cardinaal, W. Secretaris. W. K. Behrens, C. I. J. F. Klinkhamer, B. I. .1. A. Snijders C.Jzn., C. I. C. J. van Loon, M. I. Hoogleeraren Afdeeling der algemeene wetenschappen. Mr. D. van Blom Het staats-, administratief- en handelsrecht. Dr. J. Cardinaal. W. I. I)e zuivere en toegepaste wiskunde en de mechanica. Voorzitter. A. F. Gips, Het handteekenen en de geschiedenis der schilder en beeldhouwkunst.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 449