Geneeskunde. Practiseerende Geneeskundigen. Apothekers. Drogist. Vereeniging „Hyppocrati Sacrum". Ned. Mij tot bevordering der geneeskunst, afd. Delft. Conferentie van den H. Aloysius. Ver. van de H. Elisabeth. Conferentie van de H. Hypolitus. 423 arts. G. Bakker. J. H. Waszink, Dr. B. E. Scheltema, Dr. J. F. van den Heuvel, arts. C. A. van Hees, arts. Dr. J. Thoraee P. Visser, J.Wz. C. J. Marcus. I). P. van Batenburg, arts. Dr. W. van Krimpen. Dr. J. C. Idenburg. S. de Vries. M. L. V. C. Keulen. J. H. van Geyt. R. M. van Steenbergen. J. A. Filedt Kok. A. Nijdam. S. J. Fischer. H. M. de Kruyff. Wed. J. A. Straman. A. L. Oversluis. C. A. van Greuningen. H. C. J. Vlugt. J. H. Waszink, Voorz. Dr. J. P. van den Heuvel, Peun. Dr. E. J. Denekamp, seer. I). P. van Batenburg, arts,Voorz. Dr. J. F. van den Heuvel, Penn. M. L. V. C. Keulen, arts, Secr. j J. E. Wolsky, Pres. J. v. Gussenhoven Jr., vice-Pres. J. van Leipsig, Secr. F. W. Moerel, Penn. Mevr. T. H. van Leeuwen Koevoets, Pres. Mej. Marie van Berkel, vice-Pres. Mevr. C. KoevoetsOverwijn, Secr. Mevr. Th. van Leipsig - Tonino, Penn. Wed. M. Bricovan der Meulen, Magazijn meesteres. C. J. Murk, Pres. C. J. Willeman, Secr. L. A. van der Heijden, vice-Pr. J. F. van Leeuwen, magazijnm. I. M. W. van der Heijden, Penn.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 425