Nederlandsch-Onderwijzers-Genootschap. Af deeling Delf I. Vereeniging „Volksonderwijs. Afdeeling Delft. Vereeniging tot bevordering van Onderwijs in Handenarbeid. Bond van Nederlandsche Onderwijzers. E E R E I) I E N S T. Nederdnitsch Hervormde Kerken. Kerkvoogden. Notabelen. 413 H. V. Leopold, President. E. van Everdingen, Yice-Pres. Joh. de Koning, le Secr. J. Koomen, 2e Secr. M. Boekholt, Penningm. J. Admiraal. Prof. W. C. Behrens, Voorz. H. J. Kolstee. J. P. van Kampen. D. C. Lans. Secr.-Penn. S. J. Fiseher. G. Knuttel, Yoorz, J. A. James, Seer. Mr. Y. de Koek, Penningm. M. A. C. Hartman. N. Wildeboer. L. A. Hazelhorst, Directeur. F. H. van der Laan, Voorz. Joh. de Koning 2e Voorz. II. Hemken, Secr. L. van der Schoot, Penningm. P. van Hekken. C. Kerkhof, Secretaris. J. Richter. J. Huisman. J. Boot Hz F. J. van Dop, Pres. A. van der Kooij. J. Kouwenhoven. W. L. Bakkeren. A. M. Post. W. A. Reinders. W. J. Poot. N. Rodenburg. A. van der Boom. J. C. de Klein. C. van den Berg. S. van der Heide. P. van Lutterveld. W. G. Bouman. P. J. Wijnands. H. J. J. van Buijsem J. Stout.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 415