Bruis, M rangeerder H. IJ. S. M. Raamstraat 50. Brumleve, H. werkman, Crommelinlaan 46. Brummer, W. J. werkman, van der Mastenstraat 18. Bruning, J. H. klompenmaker, Kerkstraat 1. Bruns, M. C. modiste, Hypolitusbuurt 43. Brussé, J. werkman, Molslaan 183. - wed. D. geb. van Dijk Trompetstraat 60. Brussel, A. van schoenmaker, Nieuwe Schoolstraat 2. A. G. van - werkman a/d. Olief., Vischsteeg 6. A. G. van timmerman, Oostblok 42. J. A. van werkman, Graswinckelstraat 32. J-A.. van gepensioneerd, Kerkstraat 1. W. van koopman in matten, Voldersgracht 14. W. M. van smid en kamerverhuurder, van Leeuwenhoeksingel 38. Bruijn, J. A. onderwijzer, Rietveld 228bov. A. de waterstoker, Crommelinlaan 39. A. de bosjesmaker, Doelenstraat 64. A. de sigarenmaker, Graswinckelstraat 30. A. de broodbakker, Westerstraat 150. Adra de Oude Langendijk 37. A. M de gemeente-aanplakker, Paul Krugerstraat 4. C. de schoenmaker, Brabantsche Turfmarkt 16. C. A. de kapper, Oude Delft 74. D. de slager, Geerweg 167. D. de werkman, Graswinckelstraat 15. wed.^ D. de geb. Poppezijn Westerstraat 2. -• D. P. J. de sigarenmaker, Rietveld 104. G. de werkman N. G. S. F.Johanna Wiggelinastraat 8. H. J. de broodbakker, Johanna Paulinalaan 7. H. J. M. beambte a/d. gasfabr. Brab. Turfmarkt 16. J. de gemeentewerkman, Crommelinlaan 38. J. de metselaar, Zuiderstraat 36. J. de leerlooier, Oosteinde 58. J. de los werkman, Buitenwatersloot 96. J- de geb. Vredenbregt, Dirklangenstraat 49. J. C. de modiste, Markt 19. L. de Schoolstraat 2. L. de vijlen kapper, Trompetstraat 39. L. de schoenmaker, Geerweg 167. L. de loopknecht, Trompetstraat 39. L. de kleermaker, Dirklangenstraat 49. M. de verver, Pootstraat 9. M. de kleermaker, Donkersteeg 27. M. de Halsteeg 2. M. H. de verpleegster, Oude Delft 211. N. J. de werkman, Crommelinlaan 38. P. de brugwachter, Nieuwe Laan 50. 37

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 37