26 Bosch, W. F. G. ten botei'handelaar, Oucle Delft 23. A. van den reiziger, Torenstraat 10. D. van den wagenmaker, Westerstraat 51. wed. D. van den geb. Morien Buitenwatorsloot 24. D. K van den timmerman, Westerstraat 51. F. H. van den boekdrukker, Rembrandtstraat 17. II. van den bediende, Westorstraat 51. H. A. van den werkman, Verversdijk 188. H. W. van den kleermaker, N. Langendijk 78bov. J. van den manufacturier, Vrouwenrecht 8. J. A. van den letterzetter, Oosterstraat 80. J. F. v. d. vrachtrijder, Nieuwe Lagendijk 57. Jacoba, J. van den Kolk 2%6 wed. J. J. van den geb. van Os Geerwog 101. J. P. van den glasblazer, Anna Boogerd 13. J. P. van den glasblazer, Anna Boogerd 52. K. van den timmerman, Buitenwatersloot 26. wed. L. G. van den geb. Kila -Vlamingstraat 61 ben. L. H. van den kleermaker, Nieuwe Langendijk 18ben. M. J. van den buffetjuffrouw, Buitenwatersloot 1. P. van den smid, Torenstraat 10. wed. P. van den gob. Bremmcr winkelierster, Toren straat 10. wed. P. C. van den geb. van Eik Rietveld 71. wed. R. van den geb. Lotterie Paardenmarkt 18a. S. W. van den gepensd. geweermaker, Oostsingel 45. W. van den ijzergieter, Gasthuislaan 214a. Will'1 E. van den naaister, Oranje Plantage 77. Boschker, J. timmerman, Voorstraat 77. Boshoff, wed. B. geb. Spruijt kamerverhuurster, Burgwal 22. G. muziekonderwijzer, Oude Langendijk 39. Boshuizen, L. werkman, Carthuijzerstraat 33. Boshuijer, G. H. los werkman, Excercitieplein 35. H. los werkman, Raam 36. - wed. J. geb. van dor Ilolm Raam 36. Boskamp, A. J. werkman, Verl. Pieterstraat 132. P. J. sigarenmaker, v. Leeuwenhoeksingel 52. Bosma, O. rijkswerkman, Gasthuislaan 106a. Bosman. A. behanger, Lange Broerhuissteeg 18. A. F. stoffenverver, Oude Delft 72. C. J. los werkman, Bagijnhof 17bov. D. C. meester afd. machineri├źn Ned. G. S. F., Nieuwe Plantage 1. H. kleermaker, Gasthuislaan 18. Wed. H. J. geb. Diohle winkelierster in groenten, Paardenmarkt 18. J. Q. -- leerlooier, Zuideinde 92. M. A. winkelbediende, Oosterstraat 68.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 26