Lange Geer Delft. Rijtuig-, Wagen- en Zadelmakerij. Deutsche Tilbury's. Omnibus Breacks, enz. SPECIALITEIT [N 237 Vente, Margv1 Joh.a de Ezclsveldlaan 9. Verbaan, H. C. koperslager, Westerstraat 112. Verbakei, J. Burgwal 30. Verbeek, A. J. werkman, Dirklangenstraat 53. C. kantoorbediende, Nieuwe Laan 22. C. onderwijzeres, Oude Delft 122. wed. C. J). geb. Ruter Buitenwatersloot 31 C. M. rijtuig- en zadelmaker, Lange Geer 22. G. M. Verbeek Jr.. Verbeek, F. C. los werkman, Raam 2. - G schipper, Achterom 58. - H. G. scheepstimmerman, Rotterd. weg 17. H. J. deurwaarder, Oude Delft 122. J. Voorstraat 65. J. koopman in aardappelen, Gasthuislaan 148. J. M. mouter a/'d. N. G. S. F., Donkersteeg 58. L. werkman, Bagijnhof 6. wed. L. J. geb. van Breemen Koornmarkt 55. P. werkman N. G S. F., Plateelstraat 42. P. J. eleetricien, Oude Delft 122. R. E. kantoorbediende, Buitenwatersloot 31. wed. R. E. geb Moens Nieuwelaan 20.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 239