211 Slok, H. O. Voorstraat 96. H. O. vleeschhouwer, Verwersdijk 130. Sloot, B. van der kleermaker, Vlamingstraat 77. T. van der los werkman, Anna Boogerd 47eZ. Sloots, A. H. koopman, Oostorstraat 59. Slootweg, C. los werkman, Bagijnesteeg 36. C. arbeider, Nieuwe Langendijk 17. J. werkman, Gasthuislaan 68. J. C. werkman, Johanna Paulinalaan 15. N. J. bankwerker, Rietveld 22iben. T. los werkman, Bagijnesteeg 36. Slot A. J. witter, Pieterstraat 38f. wed. K. F. geb. de Vries Bagijnhof 68. Sluis, wed. B geb. Beuzenbergh, Oude Langendijk 28. 0 N. amanuensis N. G. S. P., Buitenwatersloot 10a. H. B. O. drukker, Pieterstraat 38h. wed. H. J. geb. Schouten Oude Langendijk 28. J. C. verver, Pieterstraat 38h. N. A. boekdrukker, Oosteinde 71. wed. C. van der geb. de Roo Buitenwatersloot 236. J. van der schipper, Rotterdamsche weg 69. Johanna van der Wateringsche Vest 9. Jansje van der "Wateringsche Vesif 9. wed. M. van der geb. Ouwens Crommelinlaan 2. Sluisdam, wed. A. C. geb. van ZeeventerOostplantsoen 10. Sluiter, F. los werkman, Verwersdijk 76. J. opperman, Rietveld 25. wed. R. geb. Zwarts, Verwersdijk 76. Sluijs, C. van der bleeker, Gasthuislaan 226. M. van der sigarenmaker, Pieterstraat 20. P. van der molenaar, Achterom 53. Sluijtman, W. T. magazijnknecht, Delfgauwsche weg 19. Smal, P. glasblazer, Dirklangendwarsstraat 38. Sman, A. van der blikslager, Hopsteeg 59. C. van der arbeider, Gasthuislaan 4. J. van der koopman, Oude Delft 235. N. van der smid, Rietveld 189. P. M. van der timmerman en kamerverhuurder, van Leeuwenhoeksingel 18. Smeehuizen, A. E. meubelmaker, Oosteinde 23. Smeele, J. H. tabakswerker, Buitenwatersloot 210. J. J. smid, Pootstraat 119. J. P. kleerbleeker, Oostsingel 39. J. P. gepensionneerd, Buitenwatersloot 210. P. P. gasfitter, Dirklangenstraat 12. P. L. broodbakker, Beestenmarkt 41. Smeenk, M. werkman, Buitenwatersloot 166. Smélter, A. P. M. veedrijver, Raamstraat 4.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 213