J. (t STIGTER, Delft. n „Woninggids voor Delft" Telefoon intere. flo. 202. Binnenwatersloot flo. 9. Kantoor voor Vaste goederen, Hypotheken, Assurantiën en Ad ministratie. voor het jaar 1908. Samengesteld door de Bevolkingsagentên der Gemeente en uitgegeven onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Uitgever van den Yoor Delft Bijgewerkt tot 1 October ÏOOT". DELFT. M. J. COÜVÉ'E. 1908. 0 v 7-r 62. it 1. ih.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 1