182 Post, A. werkman aan de cementfabriek, Zuideinde 127. Apolonia koopvrouw, Achterom 94. A. A. sigarenfabrikant, Oostsingel 37. A. H. F. bierhandelaar, Lange Geer 50. A. M. bouwman, Zuideinde 51. A. M. winkeljuffrouw, Wijnhaven 15. B. J. J. barbier, Markt 50. 0. winkelier in comestibles, Noordeinde 6. O. huisschilder, Kerkstraat 8. Wed. C. geb. Diehl Peperstraat 9. C. G. timmerman, Buitenwatersloot 208. 0. 0. klerk, Kromstraatsteeg 25. G. J. bloemist, Pootstraat 51. G. P. A. los werkman, Pieterstraat 65. H. verver, Pootstraat 24. H. los werkman, Trompetstraat 78. J. bediende, Peperstraat 9. wed. J. geb. Liesker Oude Langendijk 37. j. 0. tuinder, Zuideinde 71. wed. J. C. geb. Domburg winkelierster, Kolk 30. wed. J. G. Molslaan 105. wed. J. J. geb. Overgaag Vlamingsteeg 46. J. J. kuiper, Kromstraatsteeg 25. J. M. G. lompenkoopman, Rietveld 157. J. T. sigarenmaker, Pieterstraat 65. L. A. koopman, Brabantsche Turfmarkt 73b. wed. Ij. A. geb. de Koning Vrouwjuttenland 14c. L. C. olieslager, Zuideinde 134. Maria J. winkelierster, Breestraat 27. P. N. A. koopman in antiquiteiten, Vrouwjuttenland 14c. W. F. zinkwerker, Pieterstraat 65. W. J. broodbakker, Rietveld 79. Post van der Burg, J. Secretaris-Rentmeester van het hoog heemraadschap „Delfland," wethouder, Oude Delft 167. Post Uiterweer, A. 1). M. notaris, Koornmarkt 85. Mr. P. A. advocaat en procureur, Oude Delft 119. Postema, H. winkelier, Brabantsche Turfmarkt 47. Posthuma, wed. F. F. geb. Bolleman Oranje Plantage 45. Posthumus, II. ontv. der Registr. en Domeinen, Phoenixstr. 33. H. kommies bij 's Rijks belastingen, Annastraat 17. wed. geb. P. H. Zwietink Annastraat 17. Postma, I). assistent T. H. S., Breestraat 53. E. ambtenaar bij 's Rijks belastingen, Raamstraat 17. Pot de Vin, P. F. gep. boekhouder Centr. mag., Molslaan 137. Pothast, G. Oude Langendijk 28. Poth, J. A. van der Papenstraat 20. Potuijt, A. -- arbeider, Wateringsche Vest 42. Pouwels, B. instrumentmaker, Gasthuislaan 114.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 184