17 Beuker, J. M. timmerman, Graswinckelstraat 43. Beukers, A. geb. den Adel Annastraat 25. Jeannette E. Voorstraat 99. Maria G. Voorstraat 99. Beuningen, H. A. van hoofdbeambte flesschenfabr., Choor- straat 37bov. Beusekom, A. J. van timmerman, Oranjestraat 29. Beusichem, H. van ladingmeester II. S. M. v. Bleyswijckstr. 66. Beute, H. J. C. sigarenmaker, Oosteinde 126. M. tuinder en winkelier, Oosteinde 126. N. W. P. tuinder, Oosteinde 126. P. N. W. barbier, Oosteinde 101. Bevaart, J. kleermaker, v. Bleyswijckstraat 32. Beveren, A. van - warmoezier, Delfg. weg 26. P. van werkman N. G. S. F., Geerweg 145. W. van werkman N. G. S. F., Johanna Paulinalaan 23. Bex, W. liefdezuster, Oude Langendijk 28. Bexterman, G. Brabantsohe Turfmarkt 79. Gezusters modisten, Brab. Turfmarkt 79. Beijen, wed. J. H. geb. van Os, Lange Geer 2a. J. H. gistwerker, Verversdijk 89. J. H. schoenmaker, Geerweg 91. J. N. schoenmaker, Oosterstraat 67. J. 1ST. M. smid, Dirklangenstraat 59a. M. N. kleermaker, Paardenmarkt 34. N. M. smid, Paardenmarkt 34. Bejjer, W. G. J. de winkelbediende, Markt 5. Beijerinck, Dr. M. W. hoogleeraar Techn. Hoogosch., direc teur bacteriologisch Laboratorium, Nieuwelaan 1. Beijmerwerdt, H. J. van machinist, Verversdijk 148. J. II. van smid, Rembrandtstraat 4. J. J. van smid, Dirklangenstraat 28. Beijneveld, P. waterstoker, Oosteinde 51a. P. Oosteinde 51a. Bozemer, A. J. kantoorlooper N. G. S. F., Rietveld 77b. C. smid, Achterom 61 D. sigarenmaker, Vischsteeg 3. D. M. kuiper, van der Mastenstraat 3. J. metselaar, van der Mastenstraat 3. J. Anna Boogerd 81. J. sigarenmaker, Johanna Paulinalaan 29. M. van der Mastenstraat 3. M. metselaar, van der Mastenstraat 3. W. tabakswerker, Trompetstraat 70a. Bezuijen, K. G. schoenmaker, Gasthuislaan 98. Bie, H. M. de Oude Langendijk 28. Biegelaar, C. J. M. winkelierster, Vrouwjuttenland 45. Biekens, T. C. werkman, Raam 73. 2

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 17