P. F. NI. VAN OOSTEN, Markt 6. Behangerij en Stoffeerderij. 171 Oosten A. van winkelier in foto-artikelen, Brab. Turfm. 65. A. van huisschilder, Vlamingstraat 80. A. van liefdezuster, Oude Delft 203. A. J. D. van koster N. kerk N. H. Gem., Markt 79. G. van Vischsteeg 10. G. J. van behanger, Markt 79. II. van werkman a/d gistfabr., Cellcbroerstraat 29. J. van loopknecht, Cellebroerstraat 8. J. van smid, Ham 16 J. van smid, Paardenmarkt 46. J. A van smid, Verwersdijk 97. wed. J. A. van geb. van der Kris Molslaan 107. J. 0. van metselaar, Oostblok 36. J. H. van sigarensorteerder, Rietveld 1206. J. J. van vleeschhouwer, Vlamingstraat 74. J. J. van drijfriomenmaker, Vlouw 11. J. M. van fabrieksarbeider, Rotterd. weg 6. wed. J. M. van gob. Elfferich winkelierster, Koorn- markt 46. M. van fabrieksarbeider, Verl. Pioterstraat 171. M. van brugknecht, Rotterdamsche weg 6. M. J. W. van winkelier in koek en banket, Cello broerstraat 1. P. van werkman, Dirklangondwarsstraat 20. P. F. M. van behanger, Markt 6. Oosten, P. J. van smid, Rotterdamsche weg 16. W. van los werkman, Verl. Pieterstraat 121c. wed. W. van geb. Oosterloo Klooster 4. W. F. van kruidenier, Markt 79. Oostendorp, G. J. boekdrukker, Doelenstraat 596. W. A. zadelmaker, Wilhelminastraat 10. Oosterhof, B. E. houtzager, Ezelsveldlaan 126. F. E. C. sigarenmaker, Achterom 9a. II. J. geb. Tulk naaister, L. Broerhuissteeg 9.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 173