A. DE KAT Rzn. Handel in Wijnen en Gedistilleerd enz. Oosteinde 105. 112 Karper, J. P. drogist, Wijnhaven 4. Karsdorp, F. sigarenmaker, Vlamingsteeg 14. M. glasblazer, Rembrandtstraat 12. Karsen, C. van schildersknecht, Dirklangenstraat 35. Kas, J. Hopsteeg 14. J. C. naaister, Hopsteeg 14. AV\ C. pakhuisknecht, Hopsteeg 14. Kassei, wed. van geb. van Eedenburg, v. Leeuwenhoeksingel 42. Kasteel, wed. J. van geb. van Leeuwen Ezelsveldlaan 66. Kasten, wed. G. geb. Puts Westerstraat 82. J. H. instrumentmaker, Nieuwe Schoolstraat 56. H. teekenaar, Warmoezierstraat 61. Kat, T. werkman R. M., Tuinstraat 3. A. de slijter, Oosteinde 107. Kat, A. A. H. de handwerkonderwijzeres, Markt 20. A. C. de onderwijzeres, Verwersdijk 9a. A. C. de brievenbesteller, Hopsteeg 34. A. J. de kistjesplakker, Hopsteeg 58. H. de Rz., ambten, van den burg. stand, Noordeinde Siben. wed. H. de geb. Imhof Verwersdijk 22. Hendrika T. de Oude Langendijk 27a. J. A. de Inspecteur eener levensverzekering-maat schappij, Oude Langendijk 27a. wed. J O. de geb. Nieuwpoort Verwersdijk 9a. L. W. de kantoorbediende, Verwersdijk 22. wed. M. geb. Swarz Oosteinde 107. P. D. de sigarenwinkelier, Markt 20. P. J. N. de Oosteinde 107. R. J. W. H. de directeur der Ilelftsche Woning- Maatschappij, Raamstraat 2a. Angelino, Ida E. de arts, van Leeuwenhoeksingel 40. Katje, C. J. agent van politie, Raamstraat 136. Kattestaart, G. borstelhoutmaker, Tuinstraat 22.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 112