Handel in Binnen- en Bnitcn!aidscti Gedistilleerd. D. C. M. JANSEN, OUDE LANE ENDLIK 9. - DELFT. 106 voorheen Firma G. WIEGMAN. WIJNKOOPEBIJ,, Teleph. interc. 293. Jansen, wed. E. A. geb. van Doesburg- Oude Delft 37. E. W. borstelmaker, Kruisstraat 19. E. J. kleermaker, Gasthuislaan 82a. G. schoenmaker, Breestraat 25. G. koetsier, Pootstraat 90. G. schoenmaker, Doelenstraat 78. G. J. W. los werkman, Rietveld 193. H. los werkman, Verlengde Pieterstraat 130. H. opperman, Geerweg 149. H. los werkman, Vischsteeg 26. - wed. H. geb. van Seuren Excercitieplein 33. J. Geerweg 166. J. plateelschilder, Havenstraat 9. Jacoba Zuiderstraat 204. J. A. olieslager, Pieterstraat 130. J. B. sigarenmaker, Pieterstraat 130. wed. J. B. geb. Schoneveld Zuiderstraat 50. J. J. koffiebrander, Westerstraat 65. J. M. sigarenmaker, Rietveld 194. J. M. stoker, Gasthuislaan 90. Joh'1. Pa. huishoudster, Buitenwatersloot 28. M. kleermaker, van Bleyswijckstraat 52. wed. M. geb. Laus, Bagijnhof 80. P. buffetschef, Markt 4. wed. P. geb. Berenbrinker Gasthuislaan 201. P. L. barbier, Westerstraat 91. P. L. boekbinder, Westerstraat 91. W. smid, Nieuwe Schoolstraat 58. W. kommies bij 's Rijks belast., Rembrandtstraat 26. W. C. A. societeitsbediende, Gasthuislaan 118. wed. geb. J. O. C. van Ravenstein van der Mastcnstraat 34. Jansing, J. winkelbediende, Hypolitusbuurt 1. Janssen, B. L. boerenknecht, Oostsingel 61. C. R. ambten, 's Rijks belastingen, Parallelweg 9. H. C. koetsier, Kolk 10.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1908 | | pagina 106