94 Henneveld, J. C. in groenten, Voldersgracht 19. J. H. Schoolstraat 2. - J. L. winkelbediende, Molenstraat 2. P. H. schoenmaker, Pootstraat 36. W. gep. Mr. geweermaker, Zuiderstraat 206/). Hennevelt, F. W. zinkwerker, Vlamingstraat 46. Hennink, wed. H. geb. Reparon Trompetstraat 66. wed. J. H. geb. v. d. Tas Nieuwe Laanstraat 14. Hensbergen, P. A. v. Spoorsingel 3/143. Hensems, K. commies rijksbelastingen, Raamstraat 54. Hensen, L. gemeenteveldwachter, Pieter Hendrikstraat 131. (Vrijenban). Hensens, H. - portier, Papenstraat 20. Heppener, P. A. -- onderwijzeres, Voorstraat 14. Heres, C. L. J. brievenbesteller, N. Schoolstraat 24. C. T. werkman, Nieuwe Schoolstraat 50. H. G. brugwachter, Nieuwe Schoolstraat 12. 1'. J. J. kruier, Nieuwe Schoolstraat 50. H. G. werkman N. G. S. F., N. Schoolstraat 50. Herman, C. M. brandersknecht, Crommelinlaan 18. J. smid, Graswinckelstraat 53. J. F. werkman, Graswinckelstraat 53. J. F. werkman, Trompetstraat 76. J. M. Brab. Turfmarkt 42. Hermans, L. J. onderwijzer, Paralelweg 13b. wed. T. geb. v. d. Tand Rietveld 54. Hermarij, H. B. smid, Westerstraat 62. Hormsen, A. J. T. bankwerker, Willemstraat 2915. Herpen, J. L. van aardappelonschipper, Giststeeg 185. Herpen, W. A. van aardappelenschipper, Giststeeg 185. Herst, C. Vlamingstraat 70. F. H. magazijnknecht, Westerstraat 44. J. J. timmerman, Nieuwe Laanstraat 6. wed. J. J. geb. Oosterloo Westerstraat 44. Will" huishoudster, Noordoinde 31 Herstel, D. metaaldraaier, Geerweg 2. Hertog, C. don leerlooier, Oostblok 68. -- K. den werkman, Harmenkokslaan 26. - P. don werkman, Oostblok 60. Hervin, wed. M. M. geb. Kouw - Spoorsingel 145. Herweijer, wed. M. geb. Terwolt Vlamingstraat 88. Ilerwijnen, M. P. -liefdezuster, Oude Langendijk 28. Herwijnen, Th. broeder van goede werken, Kantoorgracht 8. Herwijnen Sr., A. van Nieuwe Langendijk 6a. Jr., A. van in manufacturen, Hypolitusbuurt 4. lleschlé, II. C. smid, Oranjestraat 8. II. J. onderwijzer, Nieuwe Langendijk 80. J. L. kleermaker, Oranjestraat 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 92