t D Gastel, wed. J. v. geb. v. Waas Oude Langedijk 28. Gasteren, wed. H. van geb. Hoek Oosteinde 228«. Gatzen, C. onderwijzeres, Voorstraat 22. Gebing, G. H. geb. Sterken - Rietveld 52. Geerling, C. meubelmaker, Rietveld 226. J. S. - pottenbakker, van Galenlaan 1896. W. koopman, Bagijnesteeg 15. Geers, H. H. timmerman, Oosteinde 117. J. A. hoofd eener school, Zuiderstraat 31. Geest, A. v. -- bouwman, Noordhoornsche weg 93. wed. A. van geb. Verboort Oranjoplantage 95. A. A. v. werkman. Gasthuislaan 58. A. L. v. tuinder, Pijnackersche weg 96a. J. A. v. werkman, Pioterstraat 71. wed. L. v. geb. Berger Oranjeplantage 89. R. de - arbeider R. M. Crommelinlaan 24. W. v. fabrieksarbeider Rotterd. weg 11. Geevers D. J. kuiper, Schoolstraat 2. E. kleermaker, Achterom 43. P. .J. gep. werkman, Achterom 43. Geill, P. J. majoor Inf., Phoenixstraat 35. Geils, wed. C. geb. Vermeulen Aschvest 7.6 Gelder, A. de kleermaker, Buitenwatersloot 87. A. van letterzetter, Pootstraat 37. J. v. Korenmolenaar, Delfg. weg 1. Vrijenban. wed. J. do geb. v. Gehleren Handboogstraat 9. M. v. huishoudster, Wateringsche Vest 7. Gelderen, wed. L. J. v. geb. Korden Binnenwatersloot 20. Gelsema, G. kleermaker, Verl. Pieterstraat 153. Gemert, wed. M. v. geb. Rotteveel Kerkstraat 12. W. C. v. onderwijzer, Rietveld 127. Gend Loos van expediteurs, Koornmarkt 93. Genderen, A. v. koopman, Gras win ekelstraat 65. Genderen, A. B. v. smid en winkelier, Zuiderstraat 94. C. v. smid N. G. S. F. Agnetapark 39. Gonemans, P. Th. stoffeerder, Molslaan 183. T. H. stoffeerder, Ezelsveldlaan 23. F. II. C. vrachtrijder, Molslaan 183. Genesis, wed. C. T. geb, van Spanje Oude Langendijk 28. Geneste, A. J. vormer, Pootstraat 92. J. J A. vormer, Johanna Paulinastraat 38. Gent, P. van hoofd eener school, Verversdijk 100. T. van arbeider, Gasthuislaan 221. Gentevoort A. van Kantoorgracht 8. F. van bouwknecht, Scheepmakerij 9. J. van bouwknecht, Vlaming-steeg 20. J. van werkman, Westerstraat 1. Genugten, A. van do Pieterstraat 38a.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1906 | | pagina 73